giải vở bài tập tiếng việt lớp 3

5/5 - (1 bình chọn)

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 6 – Chính tả

1: Viết vào chỗ trống trong bảng:

Bạn đang xem: giải vở bài tập tiếng việt lớp 3

a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc,……..
b. Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu M: ngã khuỵu,…………..

Trả lời:

a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc, rỗng tuếch , trống huếch, khuếch khoác , tuệch toạc, bộc tuệch
b. Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu M: ngã khuỵu, khuỷu tay , khuỷu đê, khúc khuỷu.

2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

   (xấu, sấu)

   cây ………..; chữ …………

   (căn, căng)

   kiêu ………..; …………. dặn

   (sẻ, xẻ)

   san ………..; …………. gỗ

   (nhằn, nhằng)

   nhọc ……….; lằng ……….

   (sắn, xắn)

   ……… tay áo; củ …………

   (vắn, vắng)

   ………. mặt; ………. tắt

Trả lời:

   – cây sấu; chữ xấu

   – kiêu căngcăn dặn

   – san sẻxẻ gỗ

   – nhọc nhằn; lằng nhằng

   – xắn tay áo; củ sắn

   – vắng mặt; vắn tắt

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 7, 8 – Luyện từ và câu

1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

a) Chỉ trẻ em

M: thiếu niên, ………………

b) Chỉ tính nết của trẻ em

M : ngoan ngoãn, ……………….

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, ………………..

Trả lời:

a) Chỉ trẻ em

M: thiếu niên, nhi đồng , trẻ em , con nít , trẻ con

b) Chỉ tính nết của trẻ em

M : ngoan ngoãn, lanh lẹ , nhanh nhẹn , hiếu động

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, ân cần, bảo ban, nựng nịu , dạy dỗ

2: Gạch 1 gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai(cái gì. Con gì)?”,gạch 2 gạch (=) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong các câu dưới đây:

a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b, Chúng em là học sinh tiểu học.

c, Chích bông là bạn của trẻ em.

Trả lời:

a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b, Chúng em là học sinh tiểu học.

Xem thêm: aspiration là gì

c, Chích bông là bạn của trẻ em.

3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây

a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

Trả lời:

a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

   Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

   Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc?

c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

   Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 8,9 – Chính tả

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây

1:

xét
sét
xào
sào
xinh
sinh

Trả lời:

xétxét nét, xem xét, xét xử
sétsấm sét, đất sét, tiếng sét
xàolào xào, xào xạc, xào nấu
sàocây sào, sào đất, sào huyệt
xinhxinh xắn, xinh xinh, xinh đẹp
sinhsinh sản, sinh sôi, sinh lợi

2:

gắn
gắng
nặn
nặng
khăn
khăng

Trả lời:

gắngắn bó, hàn gắn, gắn kết
gắngcố gắng, gắng sức, gắng gượng
nặnnặn tượng, nhào nặn, nặn bột
nặngnặng nề, nặng nhọc, cân nặng
khănkhăn tay, khó khăn, khăn gói
khăngkhăng khăng, khăng khít, chơi khăng

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 10 – Tập làm văn

Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

……. ngày ……. tháng …….. năm ……..

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

   Kính gửi: …………………………..

   Em tên là: ………………………….

   Sinh ngày :…………………………

   Học sinh lớp :…………….. Trường :………………

Người làm đơn

…………………..

Trả lời:

   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

   Kính gửi: Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng

   Em tên là : Đỗ Minh Khang

   Sinh ngày : 17/12/2009

   Học sinh lớp : 3A5 Trường : Tiểu học Kim Đồng

   Sau khi được học điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

   Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Kim Đồng. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội.

   Rất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội.

   Em xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Đỗ Minh Khang

Xem thêm: out wide là gì

✅ Giải vở bài tập Tiếng Tiệt lớp 3 tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐