giải toán lớp 5 trang 23 24

Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán lớp 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng

Bạn đang xem: giải toán lớp 5 trang 23 24

Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng

Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng lượng gom những em học viên tiếp tục làm rõ được tên thường gọi, kí hiệu và mối quan hệ của những đơn vị chức năng đo lượng thông thườn. Đồng thời, biết phương pháp quy đổi những số đo lượng, giải những Việc với những số đo lượng.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài xích 1 trang 23; bài xích 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 5: Ôn tập

Bài 1 trang 23 SGK Toán 5

a) Viết mang lại vừa đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau:

giai-bai-tap-1-2-3-4-sgk-trang-23-24-mon-toan-lop-5-a

b) Nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau:

– Đơn vị rộng lớn cấp 10 đợt đơn vị chức năng nhỏ bé.

– Đơn vị nhỏ bé vì thế 1/10 đơn vị chức năng rộng lớn.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 1:

Lớn rộng lớn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé rộng lớn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn

= 10 tạ

1 tạ

= 10 yến

= tấn

1 yến

= 10 kg

= tạ

1kg

= 10hg

= yến

1hg

= 10dag

= kg

1dag

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

= 10 g

= hg

1g

= dag

Bài 2 trang 24 SGK Toán 5

Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 18 yến = … kilogam b) 430 kilogam = … yến

200 tạ = .. kilogam 2500kg = … tạ

35 tấn = … kilogam 16 000kg = … tấn

c) 2kg 326g = … g d) 4008g = … kilogam … g

6kg 3g = … g 9050 kilogam = … tấn … kg

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 2:

a) 18 yến = 180 kilogam b) 430 kilogam = 43 yến

200 tạ = đôi mươi 000 kilogam 2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kilogam 16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g d) 4008g = 4 kilogam 8 g

6kg 3g = 6003 g 9050 kilogam = 9T 50kg

Bài 3 trang 24 SGK Toán 5

So sánh: > = <

2 kilogam 50g … 2500g 6090kg … 6T 8kg

13kg 85g … 13kg 805g 1/4 tấn … 250 kg

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 3:

2 kilogam 50g < 2500g 6090kg > 6T 8kg

13kg 85g < 13kg 805g 1/4 tấn = 250 kg

Bài 4 trang 24 SGK Toán 5

Một siêu thị nhập 3 ngày chào bán được một tấn đàng. Ngày đầu bán tốt 300kg. Ngày loại nhì bán tốt cấp gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày loại tía siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 4:

Tóm tắt:

giai-bai-tap-1-2-3-4-sgk-trang-23-24-mon-toan-lop-5-b

Giải

1 tấn = 1000 kg

Ngày loại nhì bán tốt : 300 × 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán tốt : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày loại tía bán tốt : 1000 – 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kilogam đàng.

Xem thêm: swim nghĩa là gì