giải hóa 10 chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải hóa học 10 trang 112 Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: giải hóa 10 chân trời sáng tạo

Với Giải hóa học lớp 10 trang 112 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hóa học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải hóa học 10 trang 112 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 15 trang 112 Hóa học 10Dựa vào phương trình hóa học của các phản ứng, giải thích kết quả thí nghiệm 2.

Phương pháp giải:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

Lời giải:

Sản phẩm tạo thành có khí Cl2, khí Cl2 bay lên tác dụng với H2O (giấy màu ẩm) tạo thành hỗn hợp có tính tẩy màu

Cl2 + H2O → HCl + HClO

=> Giấy màu ẩm bị nhạt màu dần sau đó mất màu

Luyện tập trang 112 Hóa học 10Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Cu + Cl2  →                                                         (1)

Al + Br2  →                                                         (2)

Ca(OH)2 + Cl2  →                                               (3)

KOH + Br2  >70oC                               (4)

Cl2 + KBr →                                                         (5)

Br2 + NaI →                                                         (6)

Lời giải:

Cu + Cl2  →  CuCl2                                                       (1)

2Al + 3Br2  →   2AlBr3                                                 (2)

2Ca(OH)2 + 4Cl2  →  CaCl2 + Ca(ClO)2  + 2H2O        (3)

6KOH + 3Br2  >70oC 5KBr + KBrO3 + 3H2O        (4)

Cl2 + 2KBr →  2KCl + Br2                                            (5)

Xem thêm: cell wall là gì

Br2 + 2NaI →  2KBr + I2                                               (6)

Vận dụng trang 112 Hóa học 10Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm được ứng dụng vào lĩnh vực nào trong đời sống?

Phương pháp giải:

Tính tẩy màu: sát trùng, sát khuẩn

Lời giải:

– Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm được ứng dụng trong lĩnh vực

   + Diệt trùng nước sinh hoạt, diệt các loại vi khuẩn gây bệnh

   + Tẩy trắng sợi, vải, giấy

Xem thêm các bài giải Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giải hóa học 10 trang 105

Giải hóa học 10 trang 106

Giải hóa học 10 trang 107

Giải hóa học 10 trang 108

Giải hóa học 10 trang 109

Giải hóa học 10 trang 110

Giải hóa học 10 trang 111

Giải hóa học 10 trang 112

Giải hóa học 10 trang 113

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải hóa học 10 trang 112 Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: gourd là gì