get across là gì

Nếu chúng ta từng vướng mắc Get Across là gì và cấu hình chuẩn chỉnh của cụm kể từ này vô giờ đồng hồ Anh thì chúng ta tránh việc bỏ dở nội dung bài viết này. Lời giải cụ thể và ví dụ thực tiễn sẽ hỗ trợ học viên thực hiện rõ rệt những do dự của tôi.

Ý nghĩa cụm động kể từ GET ACROSS

1/ Giao tiếp, truyền đạt trở nên công

Bạn đang xem: get across là gì

Ex: I just couldn’t GET my message ACROSS at the meeting.

Tôi ko thể truyền đạt thành công xuất sắc tin nhắn của tôi bên trên cuộc họp.

Ex: We tried lớn get our point across, but he just wouldn’t listen.

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực phân tích ý kiến của tôi, tuy nhiên anh ấy ko Chịu lắng tai.

Ex: This is the message that we want lớn get across lớn the public.

Đây là thông điệp nhưng mà Shop chúng tôi ham muốn gửi cho tới công bọn chúng.

Ex: The novel is good at getting the experience of war across lớn the reader.

Cuốn tè thuyết rất hay trong các việc truyền đạt thưởng thức cuộc chiến tranh cho tất cả những người gọi.

Ex: The chiến dịch had clearly failed lớn get its message across lớn the public.

Chiến dịch rõ rệt tiếp tục thất bại trong các việc truyền đạt thông điệp của tôi cho tới công bọn chúng.

Xem thêm: under way là gì

Ex: The speaker reiterated the main points he was trying lớn get across lớn the audience.

Diễn fake nói lại những điểm chủ yếu nhưng mà anh ấy nỗ lực truyền đạt cho tới người theo dõi.

Ex: Do you think he managed lớn get his ideas across?

Bạn sở hữu cho là anh ấy tiếp tục xoay sở nhằm truyền đạt những phát minh của tôi không?

Ex: She usually wastes no time in getting her points across.

Cô ấy thông thường ko tiêu tốn lãng phí thời hạn nhằm đạt được điểm của tôi.

2/ Đi kể từ mặt mũi này quý phái mặt mũi kia

Ex: It’s impossible lớn GET ACROSS the road with all this traffic.

Đọc ngay  Qualcomm ký thỏa thuận hợp tác thâu tóm về NUVIA với giá chỉ 1.4 tỷ USD, chip Snapdragon tiếp tục càng ngày càng ‘bá đạo’ rộng lớn nữa

Nó là ko thể nhằm qua loa lối với hiện tượng giao thông vận tải thế này

3/ Di gửi cái gì ê kể từ mặt mũi này quý phái mặt mũi kia

Ex: How are we going lớn GET these bags ACROSS the river?

Bạn ấn định thực hiện thế này nhằm gửi gò túi này qua loa sông?

Xem thêm: storm là gì

Từ và cụm kể từ liên quan

 • accountability
 • adumbrate
 • adumbration
 • catch
 • catch sb up on sth
 • crystallization
 • definable
 • definition
 • explain
 • explanatory
 • illuminate
 • nail sth down
 • pinpoint
 • romance
 • rough sth out
 • set sth forth
 • sharpen
 • sketch sth out
 • survey
 • unpack

Cụm kể từ lên đường với GET

 • get across
 • get ahead
 • get along
 • get along with
 • get at
 • get away
 • get away with
 • get by on
 • get down
 • get on
 • get out
 • get out of
 • get round to
 • get to
 • get together