german là gì

Bản dịch của "German" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: german là gì

volume_up

German = vi thuộc Đức

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

German {tính}

VI

 • nằm trong Đức

volume_up

German {danh (r)}

VI

 • giờ Đức
 • người Đức
 • Đức ngữ

volume_up

German Shepherd {danh}

VI

 • tương đương bão táp bergiê rộng lớn của Đức

Bản dịch

EN

German {tính từ}

volume_up

German

EN

German {danh kể từ riêng}

volume_up

1. địa lý

German

Xem thêm: read out là gì

tiếng Đức {danh (r)}

German

German

Đức ngữ {danh (r)}

EN

German Shepherd {danh từ}

volume_up

1. động vật hoang dã học tập

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "German":

German

English

 • German language
 • High German
 • High German language

German Shepherd

English

 • alsatian
 • German police dog
 • German shepherd dog

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • Ganges
 • Gansu
 • Gaza
 • Gaza Strip
 • General Secretary
 • Genesis
 • Geneva
 • Geneva Convention
 • Genghis Khan
 • Georgia
 • German
 • German Shepherd
 • Germany
 • Gestapo
 • Gibraltar
 • Gobi
 • God
 • Goguryeo
 • Golden Gate Bridge
 • Goryeo
 • Great Bear