finite là gì

/ˈfaɪnaɪt/

Thông dụng

Tính từ

Có hạn; đem chừng; hạn chế
(ngôn ngữ học) đem ngôi ( động từ)

Chuyên ngành

Toán & tin

hữu hạn

Xây dựng

có số lượng giới hạn, hữu hạn

Cơ - Điện tử

(adj) đem số lượng giới hạn, hữu hạn

Kỹ thuật công cộng

hữu hạn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bound , bounded , circumscribed , conditioned , confined , definable , definite , delimited , demarcated , determinate , exact , fixed , limited , precise , restricted , specific , terminable , impermanent , measurable

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: finite là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: end là gì