faster nghĩa là gì

faster

fast /fɑ:st/

 • tính từ
  • dĩ nhiên chắn
   • a stake fast in the ground: cọc đóng góp dĩ nhiên xuống đất
   • to take fast hold of: tóm dĩ nhiên, núm chắc
  • thân thích, thân thích thiết, keo dán giấy sơn
   • a fast friend: các bạn thân
   • fast friendship: tình các bạn keo dán giấy sơn
  • bền, ko phai
   • a fast olour: màu sắc bền
  • thời gian nhanh, mau
   • watch is fast: đồng hồ đeo tay chạy nhanh
   • a fast train: xe cộ lửa tốc hành
  • trác táng, ăn nghịch ngợm, phóng đãng (người)
   • the fast set: thôn chơi
  • to be fast with gout
   • ở liệt chóng vì thế dịch gút
  • to make fast
   • buộc chặt
 • phó từ
  • chắc chắn rằng, vững chắc và kiên cố, chặt chẽ
   • to stand fast: đứng vững
   • eyes fast shut: đôi mắt nhắm nghiền
   • to sleep fast: ngủ say sưa
  • nhanh
   • to lập cập fast: chạy nhanh
  • trác táng, phóng đãng
   • to live fast: sinh sống trác táng, ăn chơi
  • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) sát, ngay lập tức cạnh
  • fast bind, fast find
   • (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu
  • to play fast and loose
   • mập mờ nhì mặt mày, đòn xóc nhì đầu
 • danh từ
  • sự ăn chay
  • mùa ăn chay; ngày ăn chay
  • sự nhịn đói
   • to break one's fast: ghi điểm tâm, ăn sáng
 • nội động từ
  • ăn chay; ăn kiêng khem (tôn giáo...)
  • nhịn ăn

Bạn đang xem: faster nghĩa là gì


Xem thêm: quicker, fasting, barred, bolted, latched, locked, secured, debauched, degenerate, degraded, dissipated, dissolute, libertine, profligate, riotous, flying, quick, firm, immobile, firm, loyal, truehearted, fast(a), tight

Xem thêm: end là gì