english nghĩa là gì

Bản dịch của "English" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: english nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

expand_more Quý Khách sở hữu phát biểu được tiếng Anh không?

các bạn sở hữu phát biểu được tiếng Anh không?

EN

English language {danh kể từ riêng}

volume_up

English mile

Anh lý {danh} (đơn vị đo chừng lâu năm của Anh)

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "English" vô Việt

Xem thêm: id card là gì

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

do you speak English ?

bạn sở hữu phát biểu được giờ Anh không?

Do you speak English?

Bạn sở hữu phát biểu được giờ Anh không?

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "English":

cách phân phát âm

Xem thêm: dependant là gì