end là gì

End và Ending là những kể từ giờ Anh nhưng mà người học tập giờ Anh thường sẽ dễ lầm lẫn vì thế bọn chúng sắc nét như là nhau. Vì vậy nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ người học tập phân biệt End và Ending tự những khái niệm ví dụ, ví dụ nhập văn cảnh và dịch nghĩa cụ thể. Phần bài xích tập luyện áp dụng và khêu gợi ý những cách thức học tập kể từ vựng khêu gợi ý nhập nội dung bài viết sẽ hỗ trợ người học tập bắt chắc chắn hơn những kỹ năng được trình diễn nhập nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: end là gì

Published on

hoc cach phan biet kết thúc chạm ending thời gian nhanh nhat

Key takeaways

 • End: phần sau cuối, điểm sau cuối của điểm nào là hoặc vật gì đó

 • Ending: loại kết, cơ hội một mẩu truyện kết thúc

End là gì?

Định nghĩa

Theo tự vị Cambridge về khái niệm của kể từ “end”, nó là 1 danh kể từ, đem nghĩa điểm sau cuối, phần sau cuối, phần nằm ở vị trí xa cách trung tâm nhất. Ví dụ:

 • We are standing at the kết thúc of the queue, ví I guess we’ll have vĩ đại wait for hours vĩ đại buy tickets. (Chúng tao đang được đứng ở cuối sản phẩm, nên tôi đoán tất cả chúng ta cần ngóng hàng tiếng đồng hồ thì mới tậu được vé)

 • My house is the second from the kết thúc on the right. (Nhà của tôi là căn nhà loại nhì phía bên phải tính từ thời điểm cuối cùng)

 • When we skip rope, we need 2 people vĩ đại hold the rope. One person at one kết thúc and one person at the other end. (Khi tất cả chúng ta nhảy thừng, cần phải có 2 người ráng thừng. Một người đứng đầu này, một người đứng đầu kia)

Cũng theo đòi tự vị Cambridge, “end” còn được hiểu là quy trình tiến độ sau cuối của một khoảng chừng thời hạn, một sinh hoạt, một mẩu truyện nào là cơ. Ví dụ:

 • I often read 5 pages of book at the kết thúc of the day. (Tôi thông thường phát âm 5 trang sách vào thời gian cuối từng ngày)

 • He is 37 years old now, and his football career is supposed vĩ đại be at an end. (Anh tao tiếp tục 37 tuổi hạc rồi, và sự nghiệp soccer của anh ý tao coi như tiếp tục sát hết)

 • There will be no kết thúc to this argument if both of you don’t calm down and solve the problem (Sẽ không tồn tại kết quả cuối cùng mang đến cuộc bàn bạc này nếu như nhì chúng ta ko điềm đạm lại và dò thám phía giải quyết)

Một số cơ hội phối kết hợp kể từ với End

 • In the end: Đến sau cuối thì… (In the kết thúc, he decided vĩ đại work for that company. - Đến sau cuối thì anh tao đưa ra quyết định thao tác làm việc cho doanh nghiệp cơ.)

 • At the kết thúc of something : Tại sau cuối, phần cuối của vật gì (At the kết thúc of his life, he came back vĩ đại his home page village. - Tại cuối đời, anh tao trở lại sinh sống ở quê nhà.)

 • Be at an end: Đến quy trình tiến độ sau cuối (My career is at an kết thúc now. - Sự nghiệp của tôi tiếp tục ở quy trình tiến độ cuối.)

 • There is no kết thúc vĩ đại something: Không sở hữu kết quả cuối cùng mang đến vật gì (There’s no kết thúc vĩ đại the argument on whether Ronaldo or Messi is better. - Không sở hữu kết quả cuối cùng mang đến cuộc giành giật cãi về sự Ronaldo hoặc Messi đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

 • The first/ second/ third… from the end: Thứ nhất / nhì / phụ vương … kể từ bên dưới lên (His test result is the first from the kết thúc. - Kết trái khoáy thi đua của anh ý tao được đứng thứ nhất kể từ bên dưới lên)

 • At one kết thúc / At the other end: Tại đầu này / Tại đầu cơ (When we skip rope, we need 2 people vĩ đại hold the rope. One person at one kết thúc and one person at the other kết thúc. - Khi tất cả chúng ta nhảy thừng, cần phải có 2 người ráng thừng. Một người đứng đầu này, một người đứng đầu kia)

 • Bring something vĩ đại an end: Đưa vật gì cho tới kết quả cuối cùng, kết cổ động vật gì (We should bring this conflict vĩ đại an kết thúc. - Chúng tao nên fake cuộc xung đột này cho tới kết quả cuối cùng cút thôi)

 • Something comes vĩ đại an end: Cái gì đã từng đi cho tới kết quả cuối cùng (It seems that this competition has come vĩ đại an kết thúc. - Có vẻ như cuộc thi đua đã từng đi cho tới kết quả cuối cùng.)

 • For hours / days… on end: Liên tục hàng tiếng đồng hồ / sản phẩm ngày… ko nghỉ ngơi (He is very studious, as he can study for hours on kết thúc. - Anh tao rất siêng năng chỉ, khi nhưng mà học tập hàng tiếng đồng hồ ko nghỉ)

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với danh kể từ End

 • Closure

 • Conclusion

 • Finish

 • Outcome

 • Resolution

 • Result

 • Retirement

Tuy nhiên, những kể từ đồng nghĩa tương quan rất có thể vẫn đem những đường nét nghĩa không giống nhau, chính vì thế nếu như muốn dùng thay cho thế, người học tập cần thiết tra nghĩa của những kể từ ham muốn thay cho thế nhằm coi nó sở hữu phù phù hợp với văn cảnh hay là không.

Ending là gì?

Định nghĩa

Theo tự vị Cambridge, “ending” là 1 danh kể từ, đem tức là phần kết cổ động của một mẩu truyện, một bộ phim truyền hình,… “Ending” thông thường được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhập việc mẩu truyện kết cổ động ra làm sao, kết cổ động Theo phong cách nào là.

 • I won’t watch that movie because I know it has a sad ending. (Tôi sẽ không còn coi bộ phim truyền hình cơ đâu vì thế tôi biết nó sở hữu một kết cổ động buồn)

 • Fairy tales are interesting, but they aren’t realistic. In many cases in real life, good people can’t find the happy ending for themselves. (Những mẩu truyện cổ tích khá thú vị, tuy nhiên bọn chúng ko thực tiễn. Trong nhiều tình huống thực tiễn, người đảm bảo chất lượng vẫn ko thể dành được loại kết sở hữu hậu)

Ending là gì

Một số cơ hội phối kết hợp kể từ với Ending

 • A happy / romantic / fairy tale / perfect / … ending: Kết cổ động sở hữu hậu / thắm thiết / như cổ tích / hoàn hảo nhất …

 • A sad / tragic / unhappy … ending: Kết cổ động buồn / thảm kịch …

 • A dramatic ending: Kết cổ động giàn giụa sóng gió

 • Xem thêm: read out là gì

  An abrupt ending: Kết cổ động thời gian nhanh, nhanh chóng (I’m surprised that the novel has an abrupt ending, in spite of its lengthy events happening vĩ đại all characters. - Tôi đặc biệt kinh ngạc vì thế cuốn đái thuyết này còn có một kết cổ động nhanh chóng, mặc dù rằng cố thật nhiều sự khiếu nại nhiều năm lê thê xẩy ra với toàn bộ nhân vật)

 • A … ending vĩ đại something: Kết cổ động cho 1 mẩu truyện (This is a fairy tale ending vĩ đại a rather tragic story. - Đây là một chiếc kết như cổ tích cho 1 mẩu truyện thảm kịch.)

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với danh kể từ Ending

 • Closure

 • Completion

 • Denouement

 • Finale

 • Outcome

 • Resolution

Tuy nhiên, những từ đồng nghĩa rất có thể vẫn đem những đường nét nghĩa không giống nhau, chính vì thế nếu như muốn dùng thay cho thế, người học tập cần thiết tra nghĩa của những kể từ ham muốn thay cho thế nhằm coi nó sở hữu phù phù hợp với văn cảnh hay là không.

Tham khảo thêm: Phương pháp học tập kể từ vựng theo đòi văn cảnh là gì và cơ hội ứng dụng

Phân biệt End và Ending

Như vậy, điểm như là nhau của “end” và “ending” là bọn chúng đều sở hữu kể từ loại “danh từ” và đều đem đường nét nghĩa công cộng là “kết thúc”.

Tuy nhiên, sự không giống nhau thân thuộc “end” và “ending” là:

 • “End” dùng để làm duy nhất điểm nhưng mà vật gì cơ kết cổ động, hoặc “end” tức là vấn đề sau cuối, phần sau cuối của vật gì, điều gì.

 • “Ending” dùng để làm thưa về phong thái nhưng mà vật gì, điều gì kết cổ động, hoặc hiểu là vật gì, điều gì kết cổ động ra làm sao, được Tóm lại lại ra làm sao.

Để nắm rõ rộng lớn sự khác lạ này, người học tập rất có thể tìm hiểu thêm 2 câu sau, khi nằm trong dùng 2 kể từ “end” và “ending” với danh kể từ “movie”

 • At the kết thúc of the movie, the princess was saved by the prince, then they lived happily ever after. (Ở phần cuối của bộ phim truyền hình, công chúa được trả tử cứu vớt và bọn họ sinh sống cùng nhau niềm hạnh phúc hoàn toàn đời)

 • I don’t understand the ending of the movie. (Tôi không hiểu nhiều loại kết của bộ phim truyền hình này.)

Phân biệt End và Ending

Gợi ý cơ hội học

Việc phân biệt End và Ending là ko khó khăn. Tuy nhiên, nhằm bắt dĩ nhiên được cơ hội dùng của những kể từ này, người học tập cần thiết dành riêng thời hạn học tập và ôn tập luyện theo đòi một vài khêu gợi ý sau:

 • Học và tập luyện vạc âm đích những kể từ vựng này

 • Đọc những ví dụ về phong thái phối kết hợp kể từ của những kể từ vựng này với những danh kể từ, động kể từ, tính kể từ, trạng kể từ không giống nhằm dùng bọn chúng một cơ hội linh động, tương thích, đích ngữ cảnh

 • Tự bịa câu với những kể từ vựng này, kết phù hợp với những danh kể từ, động kể từ, tính kể từ, trạng kể từ tương thích nhập phần ví dụ

 • Ôn tập luyện tối thiểu 3 phen nhằm ghi ghi nhớ lâu rộng lớn những kỹ năng tiếp tục học

 • Chủ động vận dụng những cấu hình và kể từ vựng tiếp tục học tập bất kể lúc nào rất có thể nhập quy trình học tập thưa, học tập viết

Bài tập luyện vận dụng

Lựa lựa chọn End hoặc Ending nhằm dịch những câu sau sang trọng giờ Anh.

 1. Mong rằng kẻ xấu xa sẽ ảnh hưởng trừng phạt và người đàng hoàng tiếp tục có được những gì xứng danh, như là giống như những kết cổ động sở hữu hậu trong mỗi bộ phim truyền hình nhưng mà tất cả chúng ta coi.

 2. Vào cuối học tập kỳ này, tất cả chúng ta sẽ sở hữu một bài xích đánh giá cần thiết.

 3. Bằng cơ hội thắt chặt trấn áp kinh doanh quái túy, chính phủ nước nhà tiếp tục kết thúc một yếu tố nguy hiểm nhập chống này.

 4. Tôi tiếp tục coi bộ phim truyền hình này cho tới phần kết cổ động của chính nó, tuy nhiên tôi ko thể nắm rõ loại kết của bộ phim truyền hình.

Đáp án khêu gợi ý

 1. I hope that bad guys will get punishment and kind people will receive what they deserve, just lượt thích the happy endings in the movies we watch.

 2. At the kết thúc of this semester, we are going vĩ đại have an important test.

 3. By tightening controls of drug dealing, the government has put an kết thúc vĩ đại a serious problem in this region.

 4. I have watched this movie until the very kết thúc of it, but I can’t understand the ending of the movie at all.

Tổng kết

Bài ghi chép tiếp tục nêu rời khỏi cách sử dụng cụ thể của những kể từ End và Ending với mọi ví dụ và dịch nghĩa ví dụ. Để bắt dĩ nhiên được cơ hội phân biệt gần giống cách sử dụng của những kể từ vựng này, người học tập cần thiết tìm hiểu thêm những cách thức học tập kể từ vựng khêu gợi ý nhập nội dung bài viết, mặt khác thực hiện phần bài xích tập luyện áp dụng nhằm gia tăng tăng kỹ năng.

Tác fake hy vọng trải qua nội dung bài viết này, người học tập sở hữu thêm vào cho bản thân những kỹ năng và kĩ năng tự động học tập thưa công cộng, gần giống kĩ năng phân biệt End và Ending thưa riêng rẽ nhằm hoàn mỹ năng lực dùng nước ngoài ngữ của tôi.

Tài liệu tham khảo

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/end

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ending

Xem thêm: turn for là gì