đường trung bình của tam giác của hình thang

Tài liệu bao gồm 23 trang, tóm lược lý thuyết trọng tâm cần thiết đạt, phân dạng và chỉ dẫn giải những dạng toán, tuyển chọn lựa chọn những bài bác tập luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên chuyên mục đàng khoảng của tam giác, của hình thang, sở hữu đáp án và điều giải cụ thể, tương hỗ học viên vô quy trình tiếp thu kiến thức công tác Hình học tập 8 chương 1: Tứ giác.

Bạn đang xem: đường trung bình của tam giác của hình thang

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Đường khoảng của tam giác
+ Định nghĩa: Đường khoảng của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.
+ Định lí 1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh loại nhì thì trải qua trung điểm cạnh loại tía.
+ Định lí 2: Đường khoảng của tam giác thì tuy vậy song với cạnh loại tía và bởi vì nửa cạnh ấy.
2. Đường khoảng của hình thang
+ Định nghĩa: Đường khoảng của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh mặt mày của hình thang.
+ Định lí 3: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh mặt mày của hình thang và tuy vậy song vói nhì lòng thì trải qua trung điểm cạnh mặt mày loại nhì.
+ Định lí 4: Đường khoảng của hình thang tuy vậy song với nhì lòng và bởi vì nửa tổng nhì lòng.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
A. CÁC DẠNG BÀI MINH HỌA CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
+ Dạng 1. Sử dụng khái niệm và quyết định lí về đàng khoảng của tam giác nhằm minh chứng.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng khoảng của tam giác, Định lí 1, Định lí 2 nhằm suy rời khỏi điều cân nặng minh chứng.
+ Dạng 2. Sử dụng khái niệm và quyết định lí về đàng khoảng của hình thang nhằm minh chứng.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng khoảng của hình thang, Định lí 3, Định lí 4 nhằm suy rời khỏi vấn đề cần minh chứng.
+ Dạng 3. Sử dụng kết hợp đàng khoảng của tam giác và đàng khoảng của hình thang nhằm minh chứng.
Phương pháp giải: Sử dụng Định nghĩa đàng khoảng của tam giác, Định nghĩa đàng khoảng của hình thang và những Định lí : 1, 2, 3, 4 nhằm suy rời khỏi vấn đề cần minh chứng.
+ Dạng 4. Tổng phù hợp.
B.CÁC DẠNG BÀI NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY
+ Đường khoảng của tam giác.
+ Đường khoảng của hình thang.
C. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Xem thêm: penetration là gì