đường giống kích thước được vẽ bằng

Câu hỏi:

Đường kích thước được vẽ bằng?

Bạn đang xem: đường giống kích thước được vẽ bằng

A. Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước.

B. Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước.

C. Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước.

D. Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước.

Đáp án đúng C.

Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước, đường gióng kích thước vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn, chữ số kích thước chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:

– Bản vẽ cơ khí dùng trong ngành chế tạo máy và thiết bị.

– Bản vẽ xây dựng dùng trong ngành kiến trúc và xây dựng.

Về các loại nét vẽ

– Nét liền đậm:

    A1: đường bao thấy

    A2: Cạnh thấy

– Nét liền mảnh:

    B1: đường kích thước

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

    B2: đường gióng

    B3: đướng gạch gạch trên mặt cắt

– Nét lượn sóng:

    C1: đường giới hạn một phần hình cắt

– Nét đứt mảnh:

    F1: đường bao khuất, cạnh khuất

– Nét gạch chấm mảnh:

    G1: đường tâm

    G2: đường trục đối xứng

Về chiều rộng nét vẽ

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 và 2mm. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5mm và nét mảnh bằng 0,25mm.

Về đường kích thước: Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước.

– Đường gióng kích thước: Vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn.

– Chữ số kích thước: Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

– Ký hiệu: Ø, R.

Xem thêm: own up là gì