dùng nam châm thử ta có thể biết được

Câu hỏi:

Dùng nam châm thử ta có thể biết được?

Bạn đang xem: dùng nam châm thử ta có thể biết được

A. Độ mạnh yếu của từ trường nơi đặt nam châm thử.

B. Dạng đường sức từ nơi đặt nam châm thử.

C. Độ lớn và hướng của véc tơ cảm ứng từ nơi đặt nam châm thử.

D. Hướng của véc tơ cảm ứng từ nơi đặt nam châm thử.

Đáp án đúng D

Dùng nam châm thử ta có thể biết được hướng của véc tơ cảm ứng từ nơi đặt nam châm thử, để phát hiện sự tồn tại của từ trường trong một khoảng không gian nào đó, người ta sử dụng kim nam châm nhỏ, đặt tại những vị trí bất kỳ trong khoảng không gian ấy, kim nam châm nhỏ, dùng để phát hiện từ trường gọi là nam châm thử.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. Từ trường đều có thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hình chữ U.

– Tại mỗi điểm trong từ trường, hướng của từ trường là hướng mà nam châm thử nằm cân bằng (hướng Nam – Bắc). 

– Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào từ trường và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Xem thêm: desk đọc tiếng anh là gì

– Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó.

– Để phát hiện sự tồn tại của từ trường trong một khoảng không gian nào đó, người ta sử dụng kim nam châm nhỏ, đặt tại những vị trí bất kỳ trong khoảng không gian ấy. Kim nam châm nhỏ, dùng để phát hiện từ trường, gọi là nam châm thử.

– Quy ước: Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

– Các đường sức từ có những tính chất sau:

+ Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

+ Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc)

+ Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào yếu thì các đường sức từ thưa.

– Trái đất được coi là một nam châm khổng lồ, chúng có từ trường rất mạnh. Lý do là bởi sự chuyển động mạnh của các chất dẫn điện lỏng nằm ở bên trong lòng đất. Nhờ có lớp từ trường này, trái đất tạo nên một lớp rào chắn. Đây là thứ có tác dụng bảo vệ và chống lại được bão từ Mặt trời.

Xem thêm: platter là gì