drawing đọc tiếng anh là gì

drawing

Bạn đang xem: drawing đọc tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈdrɔː.ɪŋ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈdrɑː.ɪŋ/