don't nghĩa là gì

Trong giờ Anh Lúc mình thích phát biểu bản thân ko thực hiện đồ vật gi, việc gì tê liệt thì tiếp tục dùng trợ động kể từ “don’t” còn Lúc ham muốn phát biểu cô ấy ko thao tác làm việc gì thì dùng trợ động kể từ doesn’t. Vậy 2 kể từ này còn có gì khác lạ hãy nằm trong IELTS Vietop dò la hiểu cách sử dụng don’t và doesn’t qua quýt nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Công thức của thì thời điểm hiện tại đơn

Định nghĩa thì thời điểm hiện tại đơn - Simple Present
Công thức của thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ Tobe

Bạn đang xem: don't nghĩa là gì

Thể khẳng định: S + am/ is/ are + N/ Adj

Eg: 

 • My father is a doctor. (Bố tôi là 1 trong chưng sĩ.)
 • They are from Korea. (Họ tới từ Nước Hàn.)

Thể phủ định: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Eg:

 • My little sister isn’t fat. (Em gái tôi ko to tát.)
 • You aren’t from Đài Loan Trung Quốc. (Bạn ko tới từ Trung Quốc.)

Thể nghi hoặc vấn:

Câu chất vấn Yes/No question: Am/ Is/ Are + S + N/ Adj? Trả lời: Yes, S + am/ is/ are hoặc No, S + am/ is/ are + not.

Eg:

 • Is she beautiful? (Cô ấy đem rất đẹp không?)
 • Yes, she is./ No, she isn’t.
 • Are they here? (Họ đem ở phía trên không?)
 • Yes, they are./ No, they aren’t.

Câu chất vấn WH- question: WH-word + am/ is/ are + S +…?

Eg:

 • Where am I? (Tôi đang được ở đâu?)
 • Who is that boy? (Chàng trai này đó là ai?)

Xem thêm: Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường

Thể khẳng định: S + V(s/ es) +…

Eg: 

 • I usually wake up early everyday. (Tôi thông thường xuyên dậy sớm thường ngày.)
 • He never plays games. (Anh ấy ko lúc nào nghịch tặc năng lượng điện tử.)

Thể phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Eg:

 • I don’t work on Sunday. (Tôi ko thao tác làm việc vào trong ngày Chủ Nhật.)
 • My mother doesn’t go shopping regularly. (Mẹ tôi ko chuồn sắm sửa thông thường xuyên.)

Thể nghi hoặc vấn:

Câu chất vấn Yes/No question: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…? Trả lời: Yes, S + do/ does hoặc No, S + do/ does + not.

Eg:

 • Do you lượt thích drinking coffee? (Bạn đem mến nốc cafe không?)
 • Yes, I bởi./ No, I don’t.
 • Does your mother have a brother? (Mẹ cậu đem anh/em trai không?)
 • Yes, she does./ No, she doesn’t.

Câu chất vấn WH- question: WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…? Trả lời: S + V(s/ es) +…

Eg: 

 • What bởi you lượt thích doing in your miễn phí time?(Bạn mến làm những gì nhập thời hạn rảnh?)
 • Where does he work? (Anh ấy thao tác làm việc ở đâu?)

Xem thêm:

Risk to tát v hoặc ving? Nắm đầy đủ kiến thức và kỹ năng của động kể từ Risk trong khoảng 5 phút.

Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn: Cấu trúc, cách sử dụng, bài xích tập

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off nhập giờ Anh

Cách sử dụng don’t và doesn’t nhập giờ Anh

Cách sử dụng don’t và doesn’t nhập giờ Anh
Cách sử dụng don’t và doesn’t nhập giờ Anh

Dùng don’t và doesn’t nhập thể phủ quyết định và được phân tách theo đòi ngôi

Với group công ty ngữ I, you, we, they, danh kể từ số nhiều thì tất cả chúng ta dùng trợ động kể từ “don’t”

Xem thêm: flash mob là gì

Với group công ty ngữ he, she, it, danh kể từ số không nhiều và danh kể từ ko điểm được thì tất cả chúng ta dùng trợ động kể từ “doesn’t”

Lưu ý:

 • Do not = don’t
 • Does not = doesn’t

Eg:

 • I don’t drink coffee. (Tôi ko nốc cafe.)
 • We don’t swim everyday. (Chúng tôi ko bơi lội mỗi ngày.) 
 • He doesn’t lượt thích football. (Anh ấy ko mến bóng đá)
 • My brother doesn’t drive a siêu xe. (Em trai tôi ko tài xế.)

Don’t và Doesn’t đi kèm theo với động kể từ vẹn toàn kiểu ko chia

Don’t/doesn’t + infinitive

Eg:

 • I don’t lượt thích cooking. I don’t bởi it very often. (Tôi ko mến nấu bếp. Tôi ko thực hiện vấn đề này thông thường xuyên.)
 • Sandra speaks French but she doesn’t speak English. (Sandra phát biểu giờ Pháp tuy nhiên cô ấy ko phát biểu giờ Anh.)
 • I don’t usually have breakfast. (Tôi thông thường ko bữa sớm.)
 • Lucas doesn’t bởi his job very well. (Lucas ko thực hiện đảm bảo chất lượng việc làm của tớ.)

Xem thêm: Bảng vần âm giờ Anh

Công thức khi sử dụng don’t và doesn’t

Công thức: 

I/ you/ we/ they + don’t + V (infinitive) He/ she/ it + doesn’t +  V(infinitive)

Eg: 

 • I don’t study English well. (Tôi ko học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh.)
 • My friend doesn’t go shopping. (Bạn tôi ko chuồn sắm sửa.)

Why don’t we + gì? 

Trong giờ Anh, “Why don’t we” Có nghĩa là “Tại sao tất cả chúng ta không…”, đấy là cấu hình sử dụng để mang đi ra một câu nói. khêu ý, câu nói. khuyên nhủ theo đòi ý kiến của những người phát biểu.

cấu trúc why don’t we
Why don’t we + gì? 

Cấu trúc: 

Why don’t we/ you + V (nguyên thể) + …?

Eg:

 • You seem hungry. Why don’t you get something to tát eat at the canteen? (Bạn có vẻ như đói. Tại sao chúng ta ko ăn cái gì tê liệt ở cửa ngõ căng tin?).
 • This calculation is ví complicated. Why don’t we ask the Math teacher for help? (Tính toán này thiệt phức tạp. Tại sao tất cả chúng ta ko nhờ nghề giáo Toán giúp?)

Xem thêm: Cách dùng cấu hình why don’t we

Bài tập dượt cách sử dụng don’t và doesn’t

Bài 1: Viết lại câu phủ quyết định của những câu bên dưới đây

 1. I play the violin very well. 
 2. Jane plays soccer very well.
 3. They know her phone number. 
 4. We study very hard.
 5. She has a bath every day. 
 6. You bởi the same thing every day. 

Bài 2: Hoàn trở nên những câu tại đây bằng phương pháp sử dụng trợ động kể từ don’t/doesn’t + với 1 trong mỗi động kể từ sau

cost see use      go know   wear

 1. Lisa has a siêu xe but he ______________ it very often.
 2. They lượt thích films but they _______________ to tát the cinema very often.
 3. Amanda is married but she _______________ a ring.
 4. I _______________ much about politics. I’m not interested in it.
 5. It’s not an expensive khách sạn. It _______________ much to tát stay there.
 6. Brian lives near us but we _______________ him very often.

Bài 3: Chia những động kể từ nhập ngoặc bên dưới dạng chính của thì thời điểm hiện tại đơn

 1. Linh (work) ________ in a hospital.
 2. Cat (like) ________ fish.
 3. Myan (live)________ in California.
 4. It (rain)________ almost every afternoon in French.
 5. My son (fry)________ eggs for breakfast everyday.
 6. The museum (close)________ at 8 pm.
 7. He (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.
 8. My sister is ví smart that she (pass)________ every exam without even trying.
 9. Your life (be)_____ ví boring. You just (watch)________ TV everyday.
 10. His girlfriend (write)________ to tát him two times a week.

Bài 4: Hoàn chỉnh những câu tiếp sau đây bằng phương pháp dùng động kể từ cho tới sẵn

wake up – cause – open – play – speak – drink – take – bởi – live – close – live

 1. Mayan _____________ handball very well.
 2. They never _____________ tea.
 3. The swimming pool _____________ at 6:30 in the morning.
 4. It _____________ at 7 pm in the evening.
 5. Bad driving _____________ many accidents.
 6. Her parents _____________ in a very small flat.
 7. The Olympic Games _____________ place every four years.
 8. They are good students. They always _____________ their homework.
 9. The students _____________ a little English.
 10. I always _____________ late in the morning.

Đáp án

Bài 1: 

 1. I don’t play the violin very well.
 2. Jane doesn’t play soccer very well.
 3. They don’t know her phone number.
 4. We don’t study very hard.
 5. She doesn’t have a bath every day.
 6. You don’t bởi the same thing every day.

Bài 2:

 1. Lisa has a siêu xe but he doesn’t use it very often.
 2. They lượt thích films but they don’t go to tát the cinema very often.
 3. Amanda is married but she doesn’t wear a ring.
 4. I don’t know much about politics. I’m not interested in it.
 5. It’s not an expensive khách sạn. It doesn’t cost much to tát stay there.
 6. Brian lives near us but we don’t see him very often.

Bài 3:

 1. Works
 2. Likes
 3. Lives
 4. Rains
 5. Fries
 6. Closes
 7. Tries, don’t think
 8. Passes
 9. Is, watch
 10. Writes

Bài 4:

 1. Plays
 2. Drink
 3. Opens
 4. Closes
 5. Causes
 6. Live
 7. Take
 8. Do
 9. Speak
 10. Wake up

Bài viết lách bên trên, bạn làm việc đang được cùng theo với IELTS Vietop học tập về cách sử dụng don’t và doesn’t trong giờ Anh. Đừng quên ôn luyện thiệt kỹ nhằm rất có thể áp dụng đúng mực nhập vào cụ thể từng văn cảnh nhé. Chúc chúng ta trở nên công!

Xem thêm: accord là gì