đông nam á là cầu nối của hai đại dương nào

Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương nào?

Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương nào

Bạn đang xem: đông nam á là cầu nối của hai đại dương nào

ANYMIND360

Trả lời (8)

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

 

Các câu hỏi mới

 • Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Á?

  vị trí địa lý và đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu á khu vực khí hậu này

 • Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số của Châu Á theo số liệu dưới đây.

  Nhận xétgiải thích sự gia tăng dân số của Châu Á theo số liệu dưới đây. 

 • Chứng minh rằng khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng. Giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó?

 • Trình bày đặc điểm các kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á?

 • Trình bày đặc điểm các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á?

 • So sánh sự khác nhau của các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.

 • Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?

 • Trình bày đặc điểm sông ngòi châu Á

 • Vì sao sông I-ê-nit-xây về mùa xuân thường có lũ lớn?

 • Châu Á tiếp giáp với những đại dương lớn nào?

 • Đại dương nào sau đây không tiếp giáp châu Á?

  A. Ấn Độ Dương.

  B. Bắc Băng Dương.

  C. Thái Bình Dương.

  D. Đại Tây Dương.

 • Đặc điểm vị trí địa lí châu Á như thế nào?

 • Vị trí địa lí của châu Á không mang đặc điểm nào sau đây?

  Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì

  A. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. 

  B. Tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

  C. Tiếp giáp hai châu lục.

  D. Phía Tây giáp châu Âu.

 • Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

 • éo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo là đặc điểm thể hiện điều gì?

 • Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là gì?

 • Đâu không phải là hướng núi chủ yếu của châu Á?

  A. Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây.

  B. Bắc – Nam hoặc gần Bắc – Nam.

  C. Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam.

  D. Đông – Tây và Bắc – Nam.

  Xem thêm: wild card là gì

 • Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là gì?

 • Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của châu Á?

 • Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?

 • Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?

 • Trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?

 • Gió mùa mùa hạ có những đặc trưng nào?

 • Nguyên nhân nào gây ra đặc trưng của gió mùa mùa đông là không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể?

 • Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc phổ biến ở khu vực nào?