distortion là gì

/dis´tɔ:ʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự vặn vẹo, sự bóp méo, sự thực hiện méo mó
Sự bóp méo, sự xuyên tạc (sự thiệt...)
Tình trạng ko rõ ràng và ko đúng mực (dây trình bày...)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự vênh, sự méo

Cơ khí & công trình

sự bong

Xây dựng

sự văn

Y học

sự xoắn vặn

Điện lạnh

sự méo ảnh

Điện

sự méo dạng

Giải quí VN: Sự biến dị về biên phỏng, góc trộn và tần số thân ái tín hiệu vô và rời khỏi của mạch khuếch tán hoặc của một vũ khí khuếch tán.

Bạn đang xem: distortion là gì

Kỹ thuật cộng đồng

biến dạng
amplitude-modulation distortion
sự biến dị biên độ
angular distortion
biến dạng góc
angular distortion
sự biến dị góc
aperture distortion
sự biến dị góc mở
bias distortion
biến dạng lệch
bit distortion
sự biến dị bit
characteristic distortion
biến dạng quánh trưng
distortion energy
năng lượng phát triển thành dạng
distortion factor
hệ số phát triển thành dạng
distortion factor
sự phát triển thành dạng
distortion of the track
sự biến dị đàng ray
distortion rate
độ phát triển thành dạng
distortion ratio
tỉ số phát triển thành dạng
dynamic distortion
sự biến dị động
envelope delay distortion
sự biến dị pha
envelope distortion
sự biến dị đàng bao
factor of non-linear distortion
hệ số biến dị ko tuyến tính
filter distortion
sự biến dị lọc
fold-over distortion
sự biến dị đột biến
frequency distortion
sự biến dị tần số
harmonic distortion
sự biến dị sóng hài
heat distortion
sự thực hiện biến dị nóng
heat distortion point
điểm biến dị vì như thế nhiệt
heat distortion temperature
nhiệt phỏng tạo nên biến dị nhiệt
lattice distortion
biến dạng mạng (tinh thể)
multiplicative distortion
sự biến dị nhân bội
objectionable distortion
sự biến dị ngăn cấm
overall distortion
sự biến dị điều hòa
picture distortion
sự biến dị hình ảnh
quadratic distortion
sự biến dị bậc bốn
quadrature distortion
sự biến dị toàn bộ
radio-frequency distortion
sự biến dị bậc bốn
start-stop distortion
sự biến dị khởi ngừng (điện báo)
thermal distortion
biến dạng nhiệt
thermal distortion
sự biến dị nhiệt
total harmonic distortion factor meter
máy đo sự biến dị toàn phần
total harmonic distortion factor meter
thiết bị đo sự biến dị toàn phần
transmitter distortion
biến dạng phát
biến dạng xoắn
độ méo
méo
sự phát triển thành dạng
amplitude-modulation distortion
sự biến dị biên độ
angular distortion
sự biến dị góc
aperture distortion
sự biến dị góc mở
bit distortion
sự biến dị bit
distortion of the track
sự biến dị đàng ray
dynamic distortion
sự biến dị động
envelope delay distortion
sự biến dị pha
envelope distortion
sự biến dị đàng bao
filter distortion
sự biến dị lọc
fold-over distortion
sự biến dị đột biến
frequency distortion
sự biến dị tần số
harmonic distortion
sự biến dị sóng hài
multiplicative distortion
sự biến dị nhân bội
objectionable distortion
sự biến dị ngăn cấm
overall distortion
sự biến dị điều hòa
picture distortion
sự biến dị hình ảnh
quadratic distortion
sự biến dị bậc bốn
quadrature distortion
sự biến dị toàn bộ
radio-frequency distortion
sự biến dị bậc bốn
start-stop distortion
sự biến dị khởi ngừng (điện báo)
thermal distortion
sự biến dị nhiệt
total harmonic distortion factor meter
máy đo sự biến dị toàn phần
total harmonic distortion factor meter
thiết bị đo sự biến dị toàn phần
sự phát triển thành hình
angular distortion
sự phát triển thành hình góc
local distortion
sự phát triển thành hình cục
local distortion
sự phát triển thành hình viên bộ
sự cong
distortion of the track
sự cong vênh đàng ray
sự cong vênh
distortion of the track
sự cong vênh đàng ray
sự lệch
distortion of rollers
sự chênh chếch những con cái lăn
sự méo

Giải quí VN: Ví dụ: sự méo tín hiệu.

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

sự méo mó
sự vặn
sự xoắn

Địa chất

sự bóp méo, sự xoắn, sự phát triển thành dạng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baloney * , bend , bias , bs , buckle , coloring , contortion , crock , crookedness , exaggeration , intorsion , jazz * , jive * , lie , line , malconformation , malformation , misinterpretation , misrepresentation , misshape , misstatement , misuse , mutilation , perversion , slant , smoke * , story * , tall story , torture , twist , twistedness , warp

Từ trái khoáy nghĩa