dismiss là gì

Bạn đang xem: dismiss là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to dismiss
Phân kể từ hiện nay tại dismissing
Phân kể từ quá khứ dismissed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dismiss dismiss hoặc dismissest¹ dismisses hoặc dismisseth¹ dismiss dismiss dismiss
Quá khứ dismissed dismissed hoặc dismissedst¹ dismissed dismissed dismissed dismissed
Tương lai will/shall² dismiss will/shall dismiss hoặc wilt/shalt¹ dismiss will/shall dismiss will/shall dismiss will/shall dismiss will/shall dismiss
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dismiss dismiss hoặc dismissest¹ dismiss dismiss dismiss dismiss
Quá khứ dismissed dismissed dismissed dismissed dismissed dismissed
Tương lai were to dismiss hoặc should dismiss were to dismiss hoặc should dismiss were to dismiss hoặc should dismiss were to dismiss hoặc should dismiss were to dismiss hoặc should dismiss were to dismiss hoặc should dismiss
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại dismiss let’s dismiss dismiss
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: arc là gì