different nghĩa là gì

5/5 - (1 vote)

Trong quy trình tiếp xúc hằng ngày yên cầu bọn chúng cần thiết ham muốn trau dồi vốn liếng kể từ và ngũ pháp nhiều hơn thế nhằm cuộc tiếp xúc thuận tiện và hoạt bát rộng lớn. Chắn chắn rằng tính kể từ “different” đã và đang vượt lên không xa lạ với từng người học tập giờ đồng hồ Anh nhiều năm hoặc mới nhất chính thức rồi. Nhưng nó sở hữu thật nhiều ngữ nghĩa không giống nhau. Cách sử dụng different là gì? Bài ghi chép này hãy bên cạnh nhau dò thám hiểu những cấu hình cơ ngay lập tức nhé!

Bạn đang xem: different nghĩa là gì

cach-dung-different
cách sử dụng Different

Different tức thị gì? 

Different lưu giữ công dụng là 1 trong tính kể từ vô giờ đồng hồ anh đem ý tức thị không giống, khác lạ. Example:

I feel lượt thích since college and she’s been living alone in the thành phố, she is different from when she was in high school. Things are no longer the same, even her personality has changed and become the person she hates the most.

( Tôi cảm nhận thấy như kể từ lúc học ĐH và cô ấy đang được sinh sống 1 mình vô thành phố Hồ Chí Minh, cô ấy không giống với lúc còn học tập trung học tập. Mọi chuyện không hề như xưa, trong cả tính cơ hội của cô ý ấy cũng thay cho thay đổi và phát triển thành người tuy nhiên cô ấy ghét bỏ nhất.)

What bởi you think of this croptop shirt?

I find it a bit strange because its color today seems đồ sộ have faded and has stains on the shirt. There were stains on the shirt that made the shirt very ugly.

( quý khách suy nghĩ gì về cái áo gold color này?

Tôi thấy khá kỳ lạ vì thế color của chính nó ngày hôm nay nghe đâu đang được nhạt và sở hữu vết ố bên trên áo. Trên áo hiện có những vết dơ khiến cho cái áo trở thành không đẹp xí. )

I went back đồ sộ school after 5 years and it was no different from before ( Tôi đang được quay về ngôi trường học tập sau 5 năm và nó ko không giống gì trước đó )

Bạn rất có thể quan liêu tâm

cấu trúc difficult

cấu trúc appreciate

cấu trúc promise

contrary

take over

cấu trúc describe

what bởi you mean

come up with

how are you doing

cách dùng you are welcome

cấu trúc whether

cấu trúc ví that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

cấu trúc this is the first time

cấu trúc as soon as

cấu trúc would you like

cấu trúc avoid

cấu trúc how long

cấu trúc no sooner

Xem thêm: storm là gì

cấu trúc lượt thích và as

Cấu trúc, cách sử dụng different

Có cực kỳ vô số cách thức sử dụng không giống nhau vô câu cấu hình của different vì thế tính kể từ “different” rất có thể phối hợp cùng theo với nhiều giới kể từ không giống nhau vô câu Tiếng anh. Cụ thể:

Different cút cùng theo với giới từ

Cách sử dụng different khi cút cùng theo với giới từ:

 • Different + from: Được dùng vị một số trong những người Anh sử dụng 
 • Different to:  Được dùng vị một số trong những người Anh sử dụng
 • Different than: đa phần được  dùng vị một số  gười Mỹ dùng nhiều hơn thế.
 • Different with:  dùng vị một toàn bộ cơ thể Anh và Mỹ sử dụng 

Example:

 • He looked lượt thích a man who had been starved for many years because he was a little pale in color..

(Anh ấy nom tương tự như một người nam nhi đã biết thành vứt đói trong tương đối nhiều năm.)

 • The new job is different from what he expected.

(Công việc mới nhất anh ấy đang khiến khá không giống với những gì anh ấy đang được mong ngóng..)

 • Anna is different from what I imagined her.

(Anna trôi khá không giống với những gì tuy nhiên tôi tưởng tượng về cô ấy)

Sử dụng Different như vậy nào

Các kể từ té nghĩa được kèm theo cùng theo với Different

Từ “Different” cũng tương tự những tính kể từ đối chiếu rộng lớn. Nhưng không giống ở trong phần là Different được dùng để làm hỗ trợ nghĩa cho những kể từ như no, any, not much và (a) little.

Example: 

 • How is my sister, doctor? – No different.

(Em gái tôi thế nào là rồi thưa bác bỏ sĩ? – Không sở hữu gì khác lạ cả..)

 • I decorate this room a little bit different from the original. How bởi you see this change?

(Tôi tô điểm căn chống này hình như  khá không giống một chút ít đối với ban sơ. quý khách thấy sự thay cho thay đổi này như vậy nào??)

Khi các bạn sử dụm cụm Quite different thì nó sẽ bị mang trong mình một tức thị “khác biệt trả toàn”.

Example

 • Anna is quite different after coming back from France after 1 week.

(Anna mới mẻ sau một tuần lễ quay trở lại kể từ Pháp.)

 • I think you have the same mạ opinion as mạ but completely different.

(Tôi suy nghĩ các bạn cũng đều có nằm trong tâm trí với tôi tuy nhiên trọn vẹn khác?)

Khi được sử dụng kể từ different tiếp tục không giống đối với một số trong những tính kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn không giống là chúng ta có thể sử dụng “very” ở đằng trước nó.

Example

 • Ttwo very different problems.

(Hai yếu tố này trọn vẹn cực kỳ không giống nhau.)

 • John and Mike are twins, but their personalities are very different.

(John và Mike là bằng hữu sinh song, tuy nhiên tính cơ hội của mình cực kỳ không giống nhau.)

Phân biệt Different from, Different đồ sộ, Different with và Different than

phan-biet-different
Phân biệt different

Cấu trúc của different from là được dùng thông dụng nhất, được dùng cả vô giờ đồng hồ Anh – Anh và giờ đồng hồ Anh – Mỹ.

Cấu trúc của Different to: Có tức thị Hướng cho tới, theo phía hoặc cho tới điểm nào là cơ khác lạ, được dùng đa phần vị người Anh.

Cấu trúc của Different with: Có tức thị tế bào mô tả sự vật, ai khác lạ với/vì điều gì cơ.

Cấu trúc của Different than: Có tức thị thì đa phần được dùng vô giờ đồng hồ Anh của những người Mỹ, thông thường sở hữu ý phát biểu một phía nhỉnh rộng lớn mặt mũi sót lại.

Example

Students always expect that the new school rules will be different from the old ones. They hope đồ sộ be more comfortable with the old rules that are no longer suitable for the new era, it is absolutely necessary for the school đồ sộ change the rules đồ sộ match the times. ( Học sinh luôn luôn mong ngóng rằng nội quy mới nhất của ngôi trường tiếp tục không giống với nội quy cũ. Họ ước rất có thể tự do rộng lớn với những nội quy cũ không hề phù phù hợp với thời đại mới nhất, việc mái ấm ngôi trường thay cho thay đổi nội quy nhằm phù phù hợp với thời đại là vấn đề trọn vẹn quan trọng.) => different from

Teenagers want their appearance đồ sộ be different kêu ca their current parents. This is also partly true because their parents are now middle-aged and starting đồ sộ have wrinkles on their eyes, it is understandable that they don’t want đồ sộ look lượt thích they bởi now. ( Thanh thiếu hụt niên ham muốn nước ngoài hình của mình không giống với thân phụ u thời điểm hiện tại của mình. Vấn đề này cũng như 1 phần vì thế cha mẹ chúng ta giờ đang được ở tuổi hạc trung niên và chính thức sở hữu mối nhăn bên trên đôi mắt, việc chúng ta không thích nom như lúc này cũng là vấn đề dễ dàng nắm bắt.) 

=> different than

This museum is no different đồ sộ any other major museum. I feel it has all the functions of other museums and it is located in the thành phố where I live. => chỉ tàng này sẽ không không giống với ngẫu nhiên kho lưu trữ bảo tàng rộng lớn nào là không giống. Tôi cảm nhận thấy nó sở hữu toàn bộ những công dụng của những viện kho lưu trữ bảo tàng không giống và nó nằm tại vị trí thành phố Hồ Chí Minh điểm tôi sinh sống.

Xem thêm thắt những tuyệt kỹ học tập giờ đồng hồ Anh cực kỳ hoặc bên trên AMA


Bài tập luyện áp dụng

Bài 1: Điền vô vị trí trống rỗng những cụm từ: different, different from, different đồ sộ, different with, different than

 1. Marrie and Jacki are twin ví they are not ví much __________ each other.
 2. London is __________ what I expected.
 3. Moving đồ sộ a new school feels very __________.
 4. Jonson looked at __________ the photos she posted.
 5. Nick’s hair looks very __________ that color.
 6. The final match today is different __ 2019.
 7. How are you __ of your father?
 8. The cake tastes __ as chocolate.
 9. We imagine ourselves more __ other animals.
 10. Rain is pronounced __ in English.
 11. The coffee tastes ….. as milk.
 12. I don’t know about that. How’re you ….. from your mother?
 13. The book’s ….. from the last time I read it.
 14. Susan’s ….. xe đạp as my sister.

Đáp án:

 1. different from
 2. different from/different than/different to
 3. different
 4. different from
 5. different with
 6. from
 7. different
 8. the same
 9. different from
 10. the same as
 11.   the same
 12. different
 13. different
 14. the same

Trên đấy là những share cách sử dụng different. quý khách rất có thể học tập thêm thắt và lưu thêm thắt những kỹ năng và kiến thức quan trọng này. Chúc chúng ta sở hữu một cơ hội học tập một cơ hội trúng đắn nhé.

Anh ngữ AMA

 

 

Xem thêm: spine là gì