die off là gì

Die là động kể từ, mất mặt kĩ năng sinh sống, ko còn tồn tại biểu thị của việc sinh sống, tuy nhiên die khi kết phù hợp với kể từ không giống tiếp tục đem nghĩa không giống.

Bạn đang xem: die off là gì

Die /daɪ/: bị tiêu diệt.

Ex: Her husband died suddenly last week.

Chồng cô đột ngột tắt thở vô tuần trước đó.

Sài Gòn Vina, Cách phân biệt die down, die off, die out Die down.

To reduce a supply of something that has been created over a period of time.

Để rời nguồn cung cấp của một chiếc gì này đã được đưa đến vô một khoảng tầm thời hạn.

Ex: Our state reservoirs were drawn down this summer.

Các hồ nước chứa chấp núi sông của công ty chúng tôi đã và đang được rút xuống vô ngày hè này.

Die off.

To stop living, one by one, until there are none left.

Ngừng sinh sống, từng người một, cho tới khi không thể ai.

Xem thêm: spine là gì

Ex: The veterans of World War II are now old and gradually dying off.

Các cựu binh lực của Thế chiến II giờ vẫn già cả và dần dần bị tiêu diệt lên đường.

Die out.

To become less common and finally stop existing.

Trở nên không nhiều thông dụng rộng lớn và sau cuối giới hạn tồn bên trên.

Ex: Dinosaurs died out millions of years ago.

Khủng long vẫn bị tiêu diệt sản phẩm triệu năm vừa qua.

Ex: This species has nearly died out because its habitat is being destroyed.

Loài này gần như là vẫn bị tiêu diệt vì thế môi trường xung quanh sinh sống của chính nó hiện giờ đang bị đập phá diệt.

Tài liệu tham lam khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài ghi chép cách phân biệt die down, die off, die out được biên soạn bởi nghề giáo trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Nguồn: http://ncnb.org.vn

Xem thêm: live action là gì