desk đọc tiếng anh là gì

desk

Bạn đang xem: desk đọc tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/desk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/desk/