derive là gì

/di´raiv/

Thông dụng

Ngoại động từ

Nhận được kể từ, lấy được kể từ, nhìn thấy xuất xứ từ
to derive profit from...
thu cống phẩm kể từ...
to derive pleasure from...
tìm thấy thú vui mến kể từ...

Nội động từ

Xuất vạc kể từ, gửi hoá kể từ, bắt mối cung cấp từ
words that derive from Latin
những kể từ bắt mối cung cấp kể từ giờ La-tinh

hình thái từ

  • V-ing: deriving
  • V-ed: derived

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) suy ra

Kỹ thuật công cộng

bắt mối cung cấp từ
dẫn xuất
nhận được từ
lấy đạo hàm
lấy được từ
rẽ ra
rút ra
suy ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
acquire , arrive , assume , collect , determine , develop , draw , educe , elaborate , elicit , evolve , excogitate , extract , follow , formulate , gain , gather , get , glean , infer , judge , make , make out , obtain , procure , put together , reach , receive , trace , work out , arise , come , emanate , flow , issue , originate , proceed , rise , spring , upspring , take , conclude , deduce , stem

Từ trái ngược nghĩa