decide là gì

Trong bài bác này, Step Up tiếp tục nói đến cấu tạo Decide vô giờ Anh – một cấu tạo rất rất thân thuộc. Bài viết lách bao gồm những phần: khái niệm, cơ hội dùng, những cụm kể từ với decide và bài bác luyện thực hành thực tế. Cùng chính thức nào!

Bạn đang xem: decide là gì

1. Định nghĩa decide

Động từ Decide tức là đưa ra quyết định làm những gì hoặc lựa lựa chọn gì cơ. Trong một trong những tình huống không giống, kể từ Decide tức là ai hoặc đồ vật gi tiếp tục đưa ra quyết định thành phẩm của việc gì cơ.

Ví dụ:

 • Have you decided where vĩ đại eat yet?
  Cậu tiếp tục đưa ra quyết định chuồn ăn ở đâu chưa?
 • Help, I need vĩ đại decide between these two pairs of shoes!
  Cứu chị, chị nên cần chọn thân thiết nhì song giầy này!
 • It is you who decides the game’s result.
  Bạn là kẻ tiếp tục đưa ra quyết định thành phẩm ván game.

2. Cách dùng cấu tạo decide vô giờ Anh

Có 4 cấu tạo decide vô giờ Anh nhưng mà tất cả chúng ta nên nhớ.

2.1. Decide + vĩ đại V-inf

Cấu trúc decide trước tiên thông thường gặp gỡ này là ai đưa ra quyết định làm những gì hoặc lựa lựa chọn gì.

S + decide + vĩ đại V-inf

Ví dụ:

 • Tom has decided vĩ đại move vĩ đại a new apartment.
  Tom tiếp tục đưa ra quyết định gửi cho tới chung cư mới nhất.
 • They decided vĩ đại get back together.
  Họ tiếp tục đưa ra quyết định trở lại cùng nhau.
 • I decided vĩ đại throw away his present.
  Con tiếp tục đưa ra quyết định vứt kim cương của cậu ấy chuồn.

cấu trúc decide

2.2. Decide + Wh- (what, whether,…), How

Cấu trúc decide loại nhì là đưa ra quyết định dựa vào một nhân tố ví dụ như ai/như thế nào/cái gì…, dùng cấu tạo Wh-.

S + decide + Wh- (what, whether, how, who, where, when) + vĩ đại V-inf

Ví dụ:

 • I can’t decide when vĩ đại leave that job.
  Tôi ko thể đưa ra quyết định lúc nào thì tách quăng quật việc làm ấy.
 • Paul is going vĩ đại decide how vĩ đại fix this situation.
  Paul tiếp tục đưa ra quyết định cơ hội xử lý biểu hiện này.
 • You can’t decide whether the answer is true or false, can you?
  Bạn ko thể đưa ra quyết định câu vấn đáp ấy là chính hoặc sai chính không?

2.3. Decide (that) + mệnh đề

Cấu trúc decide cũng hoàn toàn có thể chuồn và một mệnh đề. Cấu trúc này cũng tức là ai đưa ra quyết định đồ vật gi, lựa lựa chọn gì.

S + decide (that) + mệnh đề

Ví dụ:

 • Johnny decided that he would get another burger.
  Johnny tiếp tục đưa ra quyết định là anh ấy tiếp tục mua sắm tăng loại bơ-gơ nữa.
 • The judges have decided that Belle is moving vĩ đại the next round.
  Các giám khảo tiếp tục đưa ra quyết định Belle tiếp tục qua quýt vòng tiếp sau.
 • Huyen decides that she is going vĩ đại study a foreign language.
  Huyền đưa ra quyết định là cô ấy tiếp tục học tập một nước ngoài ngữ.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm có thể 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên tiếp tục thỏa sức tự tin hé mồm phân phát âm nhờ giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

2.4. Decide + danh từ

Trường phù hợp loại tư này là cấu tạo decide chuồn với danh từ, dùng để làm chỉ ai hoặc đồ vật gi tiếp tục đưa ra quyết định thành phẩm của vụ việc nào là cơ.

S/N + decide + N

Ví dụ:

 • Having Eric play has really decided the result of the game because he is the best player in school.
  Việc đem Eric vô đùa tiếp tục thực sự đưa ra quyết định thành phẩm của trận đấu ấy cũng chính vì cậu tớ là cầu thủ xuất sắc nhất ngôi trường.
 • The weather can probably decide everything. If it rains, they won’t be able vĩ đại make it on time.
  Thời tiết hoàn toàn có thể tiếp tục đưa ra quyết định tất cả. Nếu trời mưa, bọn họ sẽ không còn thể cho tới điểm kịp giờ.
 • Flipping a coin will decide who can go home page first.
  Tung đồng xu tiếp tục đưa ra quyết định ai được về mái ấm trước.

Xem thêm: under way là gì

cấu trúc decide

3. Các cụm kể từ với decide thông thường gặp

Cấu trúc decide còn hoàn toàn có thể kết phù hợp với kể từ không giống sẽ tạo trở nên cụm động từ (phrasal verb) với chân thành và ý nghĩa không giống.

Đầu tiên là cụm kể từ decide on tức là đưa ra quyết định lựa lựa chọn gì hoặc ai một cơ hội kỹ lưỡng.

S + decide on + N

Ví dụ:

 • Fred decided on the đen giòn suit for the prom.
  Fred tiếp tục đưa ra quyết định lựa lựa chọn cỗ suit black color mang đến buổi dạ hội.
 • After careful consideration, Tuan Anh decides on Phuong for the last thành viên in the group.
  Sau Khi lưu ý đến kỹ lưỡng, Tuấn Anh đưa ra quyết định lựa chọn Phương thực hiện member sau cùng vô group.
 • When class is over, I will decide on the winner.
  Khi lớp học tập kết giục, thầy tiếp tục đưa ra quyết định người thành công.

cấu trúc decide

Để phát biểu lựa lựa chọn Một trong những đồ vật gi hoặc những ai, tớ dùng cấu tạo decide between.

S + decide between + N and N/ N số nhiều

Ví dụ:

 • I am trying vĩ đại decide between Nam and Minh.
  Tôi đang được nỗ lực đưa ra quyết định lựa lựa chọn thân thiết Nam và Minh.
 • My mother must decide between the two houses.
  Mẹ tôi cần đưa ra quyết định lựa lựa chọn thân thiết nhì mái ấm.
 • His uncle must decide between getting the phone fixed and buying a new one.
  Bác của cậu tớ cần lựa lựa chọn giữa các việc đem điện thoại thông minh chuồn sửa và mua sắm một chiếc mới nhất.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm có thể 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên tiếp tục thỏa sức tự tin hé mồm phân phát âm nhờ giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

Nếu mong muốn phát biểu ai đưa ra quyết định ngăn chặn đồ vật gi, ai hoặc ko làm những gì, tớ hoàn toàn có thể sử dụng cấu tạo decide against.

S + decide against + N

Ví dụ:

 • Yesterday, they both decided against signing the contract.
  Hôm qua quýt, cả nhì bọn họ tiếp tục đưa ra quyết định ko ký phù hợp đồng cơ.
 • Peter decided against everyone because his wife told him vĩ đại.
  Peter tiếp tục đưa ra quyết định ko tuân theo người xem vì như thế phu nhân bảo anh ấy thực hiện vậy.
 • I can’t believe he decided against my opinion.
  Tôi ko thể tin yêu anh ấy tiếp tục đưa ra quyết định ko nghe theo đuổi chủ kiến của tôi.

4. Bài luyện về cấu tạo decide

Để cầm có thể kỹ năng và kiến thức về cấu tạo decide, các bạn hãy thực hiện bài bác luyện nhỏ sau đây nhé!

Chia động kể từ chính và điền một trong số cấu tạo decide sau vô vị trí trống:

decide (that), decide vĩ đại, decide on, decide between, decide against.

 1. Last week, Linda ____________ cancel the show.
 2. It is ví hard to  ____________ the đen giòn dress and the white dress.
 3. Honestly, I can’t  ____________ who vĩ đại trust anymore.
 4. At last, James  ____________ continuing the wedding. The bride was ví shocked that she fainted.
 5. It took má months and months to  ____________ where vĩ đại live.
 6. Just now, we  ____________ we are going vĩ đại Da Nang next month!
 7. Hannah was quick to  ____________ she was going vĩ đại take a day off.
 8. The whole class couldn’t  ____________ Korea and Thailand for the next trip.
 9. I  ____________ quit the game 2 minutes ago.
 10. It is an important decision. They need to  ____________ who vĩ đại leave behind.
 11. The accident  ____________ the movie’s ending.

Đáp án:

 1. decided to
 2. decide between
 3. decide
 4. decided against
 5. decide on
 6. decided that
 7. decide that
 8. decide between
 9. decided to
 10. decide on
 11. decides/decided

Và này là tổ hợp toàn bộ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo decide kèm cặp bài bác luyện. Để thành thục dùng và hiểu cấu tạo decide rộng lớn, chúng ta hãy xem thêm và rèn luyện thiệt nhiều nhé. 

Step Up chúc chúng ta học tập thiệt tiến thủ bộ!

Xem thêm: switzerland là gì

Comments