dearie là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: dearie là gì


/'diəri/

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  Xem thêm: agree là gì

  người thân ái yêu thương, tình nhân quý ((thường) dùng để làm gọi)Từ vựng giờ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: flash mob là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản