đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp huyện

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có ĐÁP Án. đề thi đua hsg toán 3 cấp cho thị trấn, đề thi đua học viên xuất sắc toán lớp 3 cấp cho tỉnh và cấp cho thành phố Hồ Chí Minh hoàn hảo cỗ được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể. Tự học tập Online nài reviews cho tới quý thầy cô và chúng ta xem thêm Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có Đáp Án

 • Mục: Lớp 3

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có ĐÁP ÁN

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp huyện

 

 

Tải Xuống 

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633                                               

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36                                                   

Bài 3: Tính thời gian nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : Dãy số đương nhiên tiếp tục chính thức kể từ 48 cho tới 126 với từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 phen quá số loại nhị tăng thêm gấp đôi thì tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 tớ lập được một trong những với tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 tớ lập được một trong những với nhị chữ số không giống nhau là B. lõi rằng hiệu thân mật A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: Trong túi với tía loại bi: bi đỏ tía, bi vàng và bi xanh xao. lõi rằng số bi của tất cả túi  nhiều hơn thế tổng số bi vàng và bi đỏ tía là 15 viên, số bi xanh xao thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ tía là 4 viên. Hỏi vào trong túi với từng nào viên bi?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

 = a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

 = 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 358           = 633

(x x 5 )                     = 633 -358

x x 5                         = 275

x                               = 275 : 5

x                              = 55

  (x : 12 ) x 7 + 8 = 36   

       ( x : 12 ) x 7  = 36 – 8

        ( x : 12 ) x 7  = 28

          ( x : 12 )      = 28 : 7

            x : 12        = 4  

                   x        = 4 x 12

                    x       = 48                           

Bài 3: Tính thời gian nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết lách tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96  với không thiếu những số hạng  như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

 

Bài 4 : Dãy số đương nhiên tiếp tục chính thức kể từ 48 cho tới 126 với từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

 • Dãy số đương nhiên tiếp tục kể từ 48 cho tới 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số chính thức là số chẵn kết cổ động là số chẵn thì con số số chẵn rộng lớn con số số lẻ 1 số

2 phen số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

                   Số chẵn: 40 số

 • T ừ 48 cho tới 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 cho tới 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

 

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 phen quá số loại nhị tăng thêm gấp đôi thì tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số loại nhất tăng thêm 3 phen quá số loại nhị tăng thêm gấp đôi thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới nhất là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

 

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 tớ lập được một trong những với tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 tớ lập được một trong những với nhị chữ số không giống nhau là B. lõi rằng hiệu thân mật A và B là 891. Tìm nhị số đó?

 

Bài giải

Biết hiệu thân mật A và B là 891 tức là số với 3 chữ số cần to hơn 891.

Từ tía chữ số 6, 7 , 9 tớ lập được số với tía chữ số không giống nhau to hơn 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 tớ lập được số với nhị chữ số không giống nhau là: 58 và 85

Ta với những tình huống sau:

976 – 58 = 918 (loại)                                            976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại)                                            967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhị số bại liệt là: 976 và 85

 

 

Bài 7: Trong túi với tía loại bi: bi đỏ tía, bi vàng và bi xanh xao. lõi rằng số bi của tất cả túi  nhiều hơn thế tổng số bi vàng và bi đỏ tía là 15 viên, số bi xanh xao thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ tía là 4 viên. Hỏi vào trong túi với từng nào viên bi?

 

Bài giải

Số bi của tất cả túi  nhiều hơn thế tổng số bi vàng và bi đỏ tía là 15 viên tức là số bi xanh xao là 15 viên

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ tía là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi với toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

 

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính thời gian nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+  75.

Bài 3: Tìm :

   2752 – x: 5 = 2604                      1876 : x = 5 (d­ 1)

    : 7 = 5 (d­ 2)                              x 8 + 25 = 81         

 Bài 6 :Một siêu thị với 1245 cái áo. Ngày loại nhất siêu thị buôn bán  số áo. Ngày loại nhị siêu thị buôn bán  số áo còn sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán siêu thị còn sót lại từng nào cái áo?

Bài 7: Hồng căn vặn Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian giảo kể từ khi 12 giờ trưa cho tới giờ đây vày  thời gian giảo kể từ giờ đây cho tới nửa tối (tức 12 giờ tối hôm nay)”. Em hãy tính coi giờ đây là bao nhiêu giờ.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính thời gian nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+  75.

Bài giải

Ta viết lách tổng 3 + 7 + 11 + …….+  75với không thiếu những số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

Xem thêm: under way là gì

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

=  702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

             x: 5  = 2752 – 2604

             x: 5  = 148

                  x = 148 x 5

                  x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

           x = (1876 – 1) : 5

           x = 1875 : 5

           x = 375

 

: 7 = 5 (d­ 2)

     x = 5 x 7 + 2

     x = 35 + 2

     x = 37

 x 8 + 25 = 81

( x 8) + 25 = 81 

           x 8  = 81 – 25

           x 8  = 56

                  x = 56 : 8

                 x = 7

 

 Bài 6 :Một siêu thị với 1245 cái áo. Ngày loại nhất siêu thị buôn bán  số áo. Ngày loại nhị siêu thị buôn bán  số áo còn sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán siêu thị còn sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày loại nhất bán tốt số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn sót lại của siêu thị sau ngày loại nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày loại nhị siêu thị bán tốt số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa mặt hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

Bài 7: Hồng căn vặn Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian giảo kể từ khi 12 giờ trưa cho tới giờ đây vày  thời gian giảo kể từ giờ đây cho tới nửa tối (tức 12 giờ tối hôm nay)”. Em hãy tính coi giờ đây là bao nhiêu giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa cho tới 12 giờ tối với 12 giờ

Ta với sơ đồ:

12 giờ trưa                                                               12 giờ đêm

 
   

 

 

                      Bây giờ

Từ 12 giờ trưa cho tới giờ đây tiếp tục qua chuyện số thời hạn là:

 • : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy giờ đây là 15 giờ (12 + 3 = 15) hoặc 3h chiều

Đáp số: 3h chiều

 

đề số 3

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

 1. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
 2. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
 3. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

 1. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)
 2. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài  3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được nếu như thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhị thì tích mới nhất được xem là 860

Bài 4: Một group người công nhân sửa đàng ngày đầu sửa được 537m đàng. Ngày loại nhị group sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày loại tía 45m. Tính quãng đàng group sửa được vô 3 ngày.

Bài  5:  Quý khách hàng Hoà với 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. Quý khách hàng Hoà nhận thấy   số viên bi xanh xao vày   số viên bi đỏ tía. Hỏi các bạn Hoà với từng nào viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

 1. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

 1. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2  + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

 1. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

=    64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

=  64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

=  4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a)     63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b)    27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

 

 

Bài  3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được nếu như thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhị thì tích mới nhất được xem là 860

Bài giải

Nếu thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô quá số loại nhị thì tích tăng 5 phen quá số loại nhất.

5 phen quá số loại nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số loại nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một group người công nhân sửa đàng ngày đầu sửa được 537m đàng. Ngày loại nhị group sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày loại tía 45m. Tính quãng đàng group sửa được vô 3 ngày.

Bài giải

                                           537

Ngày loại nhất:

Ngày loại hai:                                         24m                          ? m

Ngày loại ba:

                                                                 45m

Bài giải

Ngày loại nhị sửa được số m đàng là:

 537 – 24 = 513 (m)

Ngày loại tía sửa được số m đàng là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m đàng là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài  5:  Quý khách hàng Hoà với 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. Quý khách hàng Hoà nhận thấy   số viên bi xanh xao vày   số viên bi đỏ tía. Hỏi các bạn Hoà với từng nào viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?

Bài giải

Ta với sơ vật sau:

Bi xanh:                                                                             72 viên

Bi đỏ:                                                                                        

72 viên bi ứng với số phần là:  5 + 3 = 8 (phần)

1 phần với số bi là:  72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh xao là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ tía là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

          Bi đỏ: 27 viên

Mời chúng ta gọi fake vận chuyển xuống nhằm coi toàn cỗ tư liệu này!

Tải Xuống 

Xem thêm: anger là gì

4.3/5 - (3 bình chọn)