Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 – Tìm đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2022 theo Thông tư 22 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận kèm theo. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, Đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích để quý thầy cô soạn đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời quý thầy cô và các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 – Tìm đáp án

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành bài tập dưới đây.

Câu hỏi 1: Các số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là: (M1)

A. 5 070 600

B. 5 007 600

C. 5 700 600

D. 5 706 000

câu 2: Trong các số: 5 785; 6874; 6 784; 6 487 thì số lớn nhất là: (M1)

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 3: Trung bình cộng của ba số: 36; 42 và 57 là: (M2)

A. 35

B. 305

C.145

mất 45

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống để: 1 tấn = …. kg là: (M1)

A. 10

B. 100

C. 1000

mất 10000

Câu 5: Số thích hợp ghi vào chỗ chấm là: 6m29dm2 = …. dm2 là: (M2)

A.690

B. 609

C.6009

D.69

Câu 6: Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2? cho 3 và cho 5: (M2)

A. 12

B. 10

C.15

mất 30

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD (M3)

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đường thẳng…… và……

b) Đoạn thẳng BC đồng dạng với đoạn thẳng……

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Tính ngay tính luôn (M2)

a) 182 954 + 245 416

b) 935 807 – 52 455

c) 237 × 24

d) 16050 : 75

……………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………

Câu 9: Tính theo cách dễ nhất: (M3)

876 x 64 – 876 x 54

……………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………

Câu 10: Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 m, chiều cao hơn chiều rộng là 22 m. Tính diện tích khu vườn hình chữ nhật đó? (M3)

……………………………………………………………………………………………………………………………… … … … ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5 và số đó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? (M4)

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2022

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4

1. HÃY THỬ CHÚNG TÔI

Câu hỏi 1 ĐANG TỚI câu 6: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

MỘT

đường

sự thoải mái

đường

ngu xuẩn

sự thoải mái

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7: (1 điểm)

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng BA và CD (0,5đ)

b) Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng AD (0,5đ)

2. THẢO LUẬN

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 428 370

b) 883 352

c) 5 688

d) 214

Câu 9: (1 điểm)

876 x 64 – 876 x 54

= 876 x ( 64 – 54 )

= 876 x 10

= 8760

Câu 10: (2 điểm)

CÁC GIẢI PHÁP

Chiều cao của khu vườn là: (0,25đ)

(90 + 22) : 2 = 56 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh vườn là: (0,25đ)

56 – 22 = 34 (m) (0,25đ)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: (0,25đ)

56 x 34 = 1904 (m2) (0,5đ)

Đáp số: 1904 m2 (0,25đ)

câu 11: Số cần tìm: 9580

Xem thêm: trust fund là gì

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4:

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

số

Số câu

3

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

4

3

số câu

1.2

3, 6

số 8

9

11

1,2,3,6

8,9,11

điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Đầu tiên

2

4

Đo đại lượng, thể tích.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

số câu

4

5

4,5

điểm

0,5

0,5

Đầu tiên

yếu tố hình học

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

7

7

điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

Giải các bài toán đố

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

MƯỜI

MƯỜI

điểm

2

2

Tổng cộng

Số câu

4

2

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

7

4

điểm

1,5

1,5

2

Đầu tiên

3

Đầu tiên

4

6

Cùng tham khảo các đề ôn tập toán lớp 4:

  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 3
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - lớp 5
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - lớp 6
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - lớp 7
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - lớp 8
  • Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - lớp 9

Ngoài ra, các em có thể theo dõi chi tiết các Đề thi học kì 1 lớp 4 và các bài luyện tập sách Toán 4, Tiếng Việt 4 để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 1 lớp 4 đạt điểm cao, đạt kết quả. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và cập nhật các đề thi, bài tập mới nhất trên Đi Tìm Đáp Án.

Xem thêm: environmentalist là gì