đề thi giữa kì 1 lớp 1

Lớp 1 – Tiểu học tập là khoảng tầm thời hạn cần thiết vô cuộc sống tới trường của trẻ em. Đó là vì như thế đấy là khoảng tầm thời hạn trẻ em nên thích ứng Khi gửi gửi gắm môi trường xung quanh kể từ mầm non sang trọng bậc đái học tập. Vậy nên nhằm hoàn toàn có thể chung những con cái thích nghi với cơ hội học tập và nhất là cơ hội đua, những bố mẹ nên cho những em tìm hiểu thêm và demo mức độ hưởng thụ những dạng bài xích tập dượt không giống nhau. Do cơ, Bamboo tiếp tục share 5 đề đua thân thiết kì 1 toán 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên 2022 – 2023 tất nhiên câu nói. giải nhằm bố mẹ và những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đơn giản và dễ dàng.

Đề 1

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 1

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Câu 1: Cho những số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé.

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi loại kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

Câu 2: Tính:

Đề đua thân thiết kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền vết >, <, = vô vị trí chấm:

a) 2 … 3

b) 4 + 1 … 4

c) 2 + 0 … 2

d) 2 … 1 + 3

Câu 4: Viết luật lệ tính phù hợp vô dù trống:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 với đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên với … hình tam giác.

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 với đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Câu 1:

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 với đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 chi tiết

Câu 3: Điền vết >, <, = vô vị trí chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 với đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5:

Hình vẽ bên trên với 3 hình tam giác.

Tổng ăn ý 5 đề đua thân thiết kì 1 toán 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Đề 2

 PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số phù hợp vô vị trí chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

1 ….… 3 4

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền vết > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vô số nhỏ bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vô số rộng lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………………………………..

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé thêm hơn 10 là: ………….

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

– Số nhỏ bé nhất là: …….

– Số lớn số 1 là: …..

Câu 7: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính.

Hình mặt mày có:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé thêm hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

– Số nhỏ bé nhất là số 0

– Số lớn số 1 là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Tổng ăn ý 5 đề đua thân thiết kì 1 toán 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Đề 3

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1: Viết số phù hợp vô dù trống

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối dù rỗng với số quí hợp

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số quí hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối dù rỗng với số quí hợp:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu vấn đáp đúng

Hình mặt mày với từng nào hình vuông?

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

Câu 4:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông vắn.

Đề 4

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1: Điền số phù hợp vô dù trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối dù rỗng với số quí hợp

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

 

 

Câu 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết luật lệ tính quí hợp

Toàn với 3 viên bi, Lâm với 2 viên bi. Hỏi nhị các bạn với từng nào viên bi?

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình mặt mày có:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết luật lệ tính quí hợp

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Tham khảo ngay: Tổng ăn ý đề đua tin cậy học tập trẻ em đái học tập, trung học cơ sở, trung học phổ thông với đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

– S

– Đ

Câu 8:

Đề đánh giá thân thiết học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề 5

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số nhỏ bé nhất với cùng 1 chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào là sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết luật lệ tính quí hợp:

Đề đua thân thiết kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số không đủ vô mặt hàng số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết ngược của luật lệ tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số phù hợp vô dù rỗng.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết những số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 9: Điền vết >, <, = vô vị trí chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = …

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên với từng nào hình tam giác?

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 với đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ bên trên với 6 hình tam giác.

Tải cỗ đề đua thân thiết kì 1 Toán 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 1

Xem thêm: 

  • Tổng ăn ý đề đua thân thiết kì 1 toán 2 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng ăn ý đề đua thân thiết kì 1 toán 3 với đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng ăn ý cỗ đề đua kiểu kì đua Đánh Giá năng lượng 2022 môn văn

Trên là những đề đua toán thời điểm giữa kỳ dành riêng cho lớp 1 được chuẩn bị theo đuổi trật tự Mức độ cạnh tranh tăng dần dần mang đến năm học tập 2022 – 2023 với câu nói. giải. Mong là những vấn đề bên trên sẽ hỗ trợ bố mẹ và trẻ con được thêm thời cơ được tập luyện và hưởng thụ với những dạng bài xích tập dượt không giống nhau. 

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì