đề ôn hè lớp 3 lên 4

3/5 - (2 bình chọn)

Giới thiệu

Bài ghi chép này hỗ trợ một trong những bài tập dượt ôn tập dượt hè môn Toán giành cho học viên lớp 3 chuẩn bị lao vào lớp 4. Những bài bác tập dượt này được kiến thiết nhằm mục tiêu chung học viên ôn lại kỹ năng cơ bạn dạng và sẵn sàng mang đến năm học tập mới mẻ.

Bạn đang xem: đề ôn hè lớp 3 lên 4

Bài tập dượt bao hàm 8 đề ôn tập dượt hè Toán lớp 3 lên lớp 4, bao gồm những dạng bài bác đo lường và tính toán cơ bạn dạng như nằm trong, trừ, nhân, phân chia. Học sinh sẽ tiến hành đòi hỏi đo lường và tính toán độ quý hiếm của những luật lệ tính, điền số tương thích nhập những dù trống trải, ghi chép những số trở thành luật lệ tính ứng và đối chiếu những số.

Ngoài đi ra, nội dung bài viết cũng thể hiện những bài bác tập dượt khác ví như tính tổng, tính tích của một sản phẩm số, bố trí những số theo đuổi trật tự và vận dụng kỹ năng toán học tập nhập những câu hỏi thực tiễn giản dị.

Việc tiến hành những bài bác tập dượt này chung học viên nắm rõ kỹ năng vẫn học tập nhập lớp 3, gia tăng và không ngừng mở rộng tài năng đo lường và tính toán của tôi. Hình như, việc ôn tập dượt nhập ngày hè cũng chung học viên lưu giữ kỹ năng và sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn mang đến lớp 4.

Bài ghi chép kỳ vọng sẽ hỗ trợ học viên lớp 3 ôn tập dượt môn Toán một cơ hội hiệu suất cao và thoải mái tự tin rộng lớn Lúc kế tiếp học hành ở lớp 4.

8 đề ôn tập dượt hè Toán lớp 3 lên lớp 4

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Khoanh nhập đáp án đúng

a) Số ngay tắp lự sau của số 39759

  A. 39758                   B. 39760                       C.39768               D. 39760

  b)  Tìm số tròn trặn ngàn ở thân mật số 9068 và 11982 là

  A. 10000 và 12000                       B. 10000 và 11000

  C. 11000 và 9000                         D. 12000 và 11000

  c)   (98725 – 87561) x 3 = …..

  A. 32493                 B. 39432                  C. 33492                        D. 34293

  d)  12356 + 62154 : 9 = ……

  A. 29262                 B. 39262                  C. 19262                        D. 18262

  e)   3km 12m =……………………. m

  A. 312                     B. 3012                    C. 36                              D. 15

  f)   4 giờ 9 phút =……………. phút

  A. 49 phút                  B. 36 phút                              C. 396 phút               D. 13 phút

  Bài 2: Một team thuỷ lợi khơi được 132 m mương nhập 6 ngày . Hỏi team cơ khơi được từng nào m mương nhập 7 ngày?

  Bài 3: Đặt tính rồi tính

  a) 63754 + 25436         b) 93507 – 7236              c) 47264 x 4           d) 72296 : 7

  ĐỀ SỐ 2

  Bài 1: Điền vệt > < = nhập điểm chấm

  a. 3km 487m…..3657mb. 3760m x 2…….8494m – 2657m
  ……………………….…………………………………
  …………………………………………………………
  c. 50km964m……65370md. 21378m : 2……. 10689m
  …………………………..…………………………………
  …………………………..……………………………………

  Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

  a. (84371 – 45263) : 3=b. 1608 x5 : 4 =
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  c.12000: (3+5)=d. (21470 + 34252) :6 =
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  e. 5000 x (37 – 15)=f. 65370 – 252 x 2 =
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….
  …………………………………….…………………………………….

  Bài 3: Mẹ rước 100 000 đồng lên đường chợ; u mua sắm mang đến Mai một song giầy không còn 36500 đồng và mua sắm một áo phông thun không còn 26500 đồng. Số chi phí sót lại u dùng làm mua sắm thực phẩm. Hỏi u vẫn người sử dụng từng nào chi phí để sở hữ thức ăn?

  Bài 4: Điền nhập dù trống trải chữ số tương thích (có giải thích)

  a. ….81….b. 5…3………………………
  x 3 x    6  ………………………
  5442 ….43….………………………

  Bài 5: Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước thành quả đích thị :

  A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

  B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

  C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

  D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

  ĐỀ SỐ 3

  Bài 1: Tích của số lớn số 1 đem 4 chữ số và số bé nhỏ nhất đem 2 chữ số là:

  A. 99990               B. 89991                  C.9999                 D. 8

  Bài 2:Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì tự 8

  A.x=7835              B.x= 7845                C. x= 7836            D. x = 7735

  Bài 3: Có 45 kilogam bột mì đựng đều nhập 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đều nhập bao nhiêu bao như thế?

  Bài 4:

  1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm và chiều rộng lớn là 80cm ?
  2. Tính diện tích S của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm và chiều rộng lớn là 9cm?

  Bài 5: Tìm số?

  Thừa số35723 923 4176150
  Thừa số35 26
  Tích 64 95091 845  

  ĐỀ SỐ 4

  Bài 1: Tính nhẩm:

  a. 3000 x6 -5000 =…………………            b. 42000:7 + 8000 =………………

  c. 54000:9 + 4000 =………………..          d. 72000: 9 + 1000 =……………….

  Bài 2:Tính diện tích S miếng bìa hình vuông vắn, biết hình vuông vắn cơ đem chu vi là 3dm2cm.

  Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

  a. 528 + 216 : 2 x 3

  b. 26946 : (9 x 2)

  c. 12 x 3 + 216 : 2

  d. 6546 : 2 – (9 x 2)

  Bài 4: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải vóc thì may được 5 cỗ ăn mặc quần áo và một cỡ. Hỏi đem 350m vải vóc thì may được từng nào cỗ ăn mặc quần áo với nằm trong cỡ cơ và còn quá bao nhiêu m vải?

  Bài 5: Trong hình vẽ có…….. góc vuông và……góc ko vuông?

  Xem thêm: end là gì

   ĐỀ SỐ 5

   Bài 2: Tính nhanh

   a.100 +100:4 -50 :2

   b. (6×8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

   c.10000 x 2 + 60000

   d. (7000 – 3000) x 2

   Bài 3: Túi loại nhất đựng 18kg gạo, tất tả 3lần túi loại nhị. Hỏi nên lấy ở túi loại nhất từng nào kilogam gạo ụp quý phái túi loại nhị nhằm số gạo ở nhị túi tự nhau?

   Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB =16cm, BC = 20cm, cạnh CD tự nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp hai hiệu của AB và BC.

   ĐỀ SỐ 6

   Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

   a.125 -25 x 3

   b.125 : 5 + 75 : 5

   c.30 : 3 + 7 x 8

   Bài 2: Điền vệt để sở hữu thành quả đúng

   Bài 3: Lớp 3 A đem 40 học viên được phân thành 4 tổ, từng tổ lại chia đều cho các bên trở thành 2 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

   Bài 5: Điền số tương thích nhập điểm chấm.:

   a. 2m5dm =………dm

   b. 2km 500m =…  m

   c. 2m5cm=……….. cm

   d. 2km 50m =…    m

   e. 2m 5mm =……….mm

   g. 2km50m =… m

   ĐỀ SỐ 7

   Bài 2: Một trại nuôi gà đem 792 kê nhốt đều nhập 9 ngăn chuồng. Người tớ cung cấp lên đường số kê ngay số gà nhốt nhập 2 ngăn chuồng. Hỏi người tớ vẫn cung cấp lên đường từng nào con cái gà?

   Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

   a.124 x (24 -4 x 6)

   b. 50 + 50 x 2

   c. 500 – 500 : 2

   Bài 5: Một cửa hàng đem 132 kilogam lối, vẫn cung cấp 1/4 số kilogam lối cơ và 9kg. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào kilogam đường?

   Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn tự 1/3 chiều lâu năm.

   a.Tính chu vi thửa ruộng đó?

   b. Dọc theo hướng rộng lớn, người tớ phân chia ruộng trở thành 2 phần, 1 phần là hình vuông vắn đem cạnh tự chiều rộng lớn thửa ruộng, phần sót lại là một trong những hình chữ nhật. Tính chu vi phần sót lại của thửa ruộng cơ.

   ĐỀ SỐ 8

   Bài 1: Tính nhanh:

   a) 35 x 6 – 70 x3 + 35

   b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 +1 + 8 +4 + 9 + 5

   Bài 2: Khoanh tròn trặn nhập chữ bịa trước thành quả đích thị :

   4m 5cm =………………….. cm

   A. 45 cm 

   B. 405 cm

   C. 4005 cm

   D. 450 cm

   Bài 3 : Tìm x

   a) x – 67594 = 13272

   b) x + 6942 = 7051 + 65

   c) x – 26940 = 57321

   d ) 4 x X = 8412

   Bài 4: Tính diện tích S của miếng bìa hình vuông vắn , biết hình vuông vắn cơ đem chu vi là 3 dm 2cm?

   Bài 5: Cho một hình đem số đo (như hình vẽ). Tìm phương pháp tính diện tích S của hình vẫn mang đến.

   Bài 6: Điền vệt > ; < ; =

   Kết luận

   Đề cương ôn tập dượt hè môn Toán lớp 3 vào vai trò vô nằm trong cần thiết nhập quy trình học tập của học viên. Nó chung học viên gia tăng kỹ năng vẫn học tập, ghi ghi nhớ những định nghĩa và quy tắc cần thiết, đôi khi không ngừng mở rộng tài năng đo lường và tính toán. Việc ôn tập dượt môn Toán không chỉ là chung học viên lưu giữ kỹ năng, mà còn phải sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn mang đến năm học tập mới mẻ. Hình như, việc ôn tập dượt nhập ngày hè còn khiến cho học viên thiết kế sự thoải mái tự tin nhập môn Toán, tạo nên nền tảng vững chãi mang đến việc tiếp cận những định nghĩa và câu hỏi phức tạp rộng lớn nhập sau này.

   Xem thêm: mosque là gì

   Link vận tải bài bác tập