đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương este-lipit violet

Luyện thi trực tuyến miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, trắc nghiệm trực tuyến, luyện thi thptqg miễn phí https://lize.vn/uploads/thi-online.png Bài tập trắc nghiệm Ester – Lipid có đáp án, Bài tập Ester – Lipid có lời giải, Phương pháp giải Bài tập Ester khó, Bài tập Ester cơ bản, Các dạng bài tập Ester tím, Các dạng bài tập về chất béo, Lý thuyết Nhiều lựa chọn Ester – Lipid có đáp án, Bài tập Khó Ester Bài tập trắc nghiệm Ester – Lipid có đáp án, Bài tập Ester – Lipid có lời giải, Phương pháp giải Bài tập Ester khó, Bài tập Cơ bản về Este, Các dạng bài tập Bài tập về Este màu tím, Các dạng bài tập về chất béo, Ester – Bài tập Lý thuyết về Lipid có đáp án, Ester Bài tập khó

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương este-lipit violet

CÂU HỎI CHÍNH XÁC

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:– Este là hợp chất hữu cơ, được tạo thành bằng cách thay thế nhóm… (1) ………… .OH trong nhóm axit cacboxylic của axit cacboxylic bằng… (2) …………… HOẶC.- Một este đơn chức với công thức chung là… (3) ……………… .RCOOR ‘; trong đó R là gốc hiđrocacbon hoặc H; R ‘là một gốc hiđrocacbon. – Este no, đơn chức gồm axit no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử là… (4) …………………… .. CnH2nO2 (với

*

) .- Este là chất… (5) …………… .chất lỏng hoặc chất… (6) ……………… ..chất rắn ở điều kiện thường và hầu như không tan trong… (7)…… ……… ……Quốc gia. So với các axit đồng phân hoặc rượu có cùng khối lượng mol hoặc phân tử có cùng số nguyên tử cacbon, este có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn đáng kể… (8) ………… ………… .- Nguyên nhân là sự khác biệt lớn về độ tan và nhiệt độ sôi giữa este với axit và ancol là do este không tạo được liên kết… (9) ………………. hiđro giữa các phân tử este và liên kết… (10) ………………. . hiđro giữa phân tử este và phân tử nước rất kém.- Este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi… (11) …………………. chuối chín; mùi etyl butirat và etyl propionat… (12) …………………… dứa; geranyl axetat có mùi… (13) …………………… màu hồng.- Do có… (14) …………………… .để hòa tan nhiều chất nên một số este được dùng làm dung môi. để tách và chiết xuất các chất hữu cơ (etyl axetat), sơn (butyl axetat), …- Một số polyme este nhất định được sử dụng để sản xuất… (15) …………………… chất dẻo như poly (vinyl axetat), poly ( metyl metacrylat),… hoặc dùng làm keo dán.- Một số este có… (16) ……………… .khử, không độc, dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat), etyl fomat, .. .), mỹ phẩm (linalyl acetate, geranyl acetate, …). Chuyên mục: Thư viện đề thi

Xem thêm: week là gì

Xem thêm các bài viết trong chuyên mục này: Hóa học

Source link

Xem thêm: willow là gì