danh sách 108 vị anh hùng lương sơn bạc

Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

Bạn đang xem: danh sách 108 vị anh hùng lương sơn bạc

Ra mắt cùng phiên bản Tam Chuyển – Quang Ám, hãy giành một chút chú ý đến những NPC khi làm Q Tinh Anh Khiêu Chiến.

Nếu đã quá quen thuộc hoặc có chút với lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta hãy đổi 1 chút món ăn đến với Thủy Hử ^____^.


* 36 vị sao Thiên Cương *

1. Thiên Khôi Tinh – Hô Bảo Nghĩa Tống Giang

2. Thiên Cương Tinh – Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

3. Thiên Cơ Tinh – Trí Đa Tinh Ngô Dụng

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

4. Thiên Nhân Tinh – Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh – Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh – Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hỏa Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh – Song Chiên Hô Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh – Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh – Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh – Phác Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh – Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng

13. Thiên Cô Tinh – Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm

14. Thiên Thương Tinh – Hành Giả Võ Tòng


15. Thiên Lập Tinh – Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh – Một Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh – Thanh Diện Thú Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh – Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh – Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh – Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh – Hắc Toàn Phong Lý Quỳ


22. Thiên Tốc Tinh – Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh – Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh – Mộc Già Lạn Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh – Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh – Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh – Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh – Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh – Đoản Mệnh Tam Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh – Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh – Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh – Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh – Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh – Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh – Song Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh – Lãng Tử Yến Thanh


1-102 ( nợ ^____^)

103. Địa Tráng Tinh – Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

Xem thêm: desk đọc tiếng anh là gì