corner là gì

Around the corner là gì?

Around the corner là gì?
Around the corner meaning

around the corner tức thị ở góc cạnh đàng, xung quanh góc phố. Trong khi, cụm kể từ này còn tức là chuẩn bị xẩy ra, chuẩn bị cho tới rồi…

Bạn đang xem: corner là gì

Ví dụ với cụm kể từ “around the corner”

 1. It’s just around the corner.
  Chỉ ở xung quanh góc đàng.
 2. He reversed around the corner.
  Anh ấy đang được de xe pháo vòng qua loa góc đàng.
 3. Go slowly around the corner, please.
  Đi lừ đừ xung quanh góc phố cơ nha.
 4. It is right around the corner.
  Nó nằm ở góc đàng.
 5. Autumn is just around the corner.
  Mùa thu chuẩn bị cho tới rồi.
 6. Spring is just around the corner.
  Mùa xuân chuẩn bị cho tới rồi.
 7. The school is just around the corner.
  Trường học tập chỉ ở xung quanh góc đàng thôi.
 8. The stairs are just around the corner.
  Cầu thang ở tức thì góc cơ.
 9. My wedding is just around the corner.
  Đám cưới của tôi chuẩn bị cho tới rồi.
 10. Mike’s Suburban chugged around the corner.
  Chiếc Suburban của Mike nổ máy bình bịch tức thì góc đàng.
 11. Good times are just around the corner.
  Thời cơ tiện nghi đã đi vào ngay sát.
 12. I said as I came around the corner.
  Tôi phát biểu lúc đến góc chống.
 13. I skipped around the corner with a grateful sigh.
  Tôi thở phào mặc sức nhảy chân sáo cho tới góc phố.
 14. There is a good steak house around the corner.
  Có một quán trườn thật tuyệt vời ở góc cạnh đàng.
 15. I turned to tát watch the silver xế hộp disappear around the corner.
  Tôi tảo người nom con xe màu sắc bạc bặt tăm ở góc cạnh đàng.
 16. What were you thinking tonight, just before I came around the corner?
  Điều em đang được suy nghĩ tối ni, tức thì trước lúc tôi cho tới góc phố đó?
 17. Then a doctor walked around the corner, and my mouth fell open.
  Rồi một chưng sĩ cho tới ở bên cạnh, và tôi kinh ngạc há hốc.
 18. I hung my raincoat on its peg and hurried around the corner.
  Tôi treo áo tơi lên giắt áo rồi vội vàng nhập chống.

Gợi ý thêm thắt giành riêng cho bạn:

Xem thêm: aspiration là gì

Xem thêm: desk đọc tiếng anh là gì

 • Out of my league là gì?
 • Meant to tát be là gì?
 • Take for granted là gì