colony là gì

/´kɔləni/

Thông dụng

=

Kiều dân; khu vực kiều dân; khu vực (những người nằm trong nghề)
(động vật học) lũ, đàn, luyện đoàn
a colony of ants
đàn kiến
(thực vật học) khóm, cụm

Chuyên ngành

Xây dựng

thuộc địa

Y học

cụm khuẩn

Kỹ thuật cộng đồng

quần tộc

Kinh tế

cụm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
antecedents , clearing , dependency , dominion , mandate , new land , offshoot , outpost , possession , protectorate , province , satellite , settlement , subject state , swarm , territory , band , community , group , habituation , installation , palatinate

Bạn đang xem: colony là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: trust fund là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: desk đọc tiếng anh là gì