có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền nhà nước ở trung ương có các đơn vị trực thuộc là các quận, huyện, thị xã… Vậy quy định về thành phố trực thuộc trung ương như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở những mục trong bài dưới đây…

thành phố trực thuộc trung ương là gì?

Bạn đang xem: có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương

1. Khái quát về thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền nhà nước ở trung ương có các đơn vị trực thuộc là các quận, huyện, thị xã.

Thành phố trực thuộc trung ương là các đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I, và được xác định là các đô thị trung tâm cấp quốc gia. Đây là các thành phố lớn, có nền kinh tế phát triển, là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội là động lực phát triển cho cả quốc gia chứ không còn nằm bó hẹp trong một tỉnh, hay một vùng (liên tỉnh) nữa. Các thành phố này có cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ phát triển, có nhiều cơ sở giáo dục bậc cao, dân cư đông, thuận lợi về giao thông vận tải.

2. Tiêu chuẩn đô thị loại đặc biệt

Đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

1) Thủ đô hoặc đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật, đào tạo, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước;

2) Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 90% trở lên;

3) Có cơ sở hạ tầng được xây dựng về cơ bản đồng bộ và hoàn chỉnh;

4) Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên; 5) Mật độ dân số bình quân từ 15.000 người/kmẺ trở lên.

3. Tiêu chuẩn đô thị loại I

Đô thị loại I phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

1) Đồ thị với chức năng là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật, đào tạo, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước;

2) Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 85% trở lên;

3) Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh;

4) Quy mô dân số từ 50 vạn người trở lên;

5) Mật độ dân số bình quân từ 42.000 người/km? trở lên.

4. Tiêu chuẩn, cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính TP trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý: Điều 15 Nghị quyết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Xem thêm: fingertip là gì

Theo Điều 15 quy định về tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương, như sau:

– Quy mô dân số từ 1.000.000 người trở xuống được tính 20 điểm; trên 1.000.000 người thì cứ thêm 30.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 30 điểm.

– Diện tích tự nhiên từ 1.000 km2 trở xuống được tính 20 điểm; trên 1.000 km2 thì cứ thêm 50 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm.

5. Tiêu chuẩn và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính

Cụ thể mục này ta tìm hiểu vể tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

– Cơ sở pháp lý: Điều 17 Nghị quyết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Theo Điều 17 quy định về tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương như sau:

– Quy mô dân số từ 50.000 người trở xuống được tính 10 điểm; trên 50.000 người thì cứ thêm 4.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 30 điểm.

– Diện tích tự nhiên từ 50 km2 trở xuống được tính 10 điểm; trên 50 km2 thì cứ thêm 05 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm.

6. Những câu hỏi thường gặp

6.1 Ở Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương?

Hiện nay, Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

6.2 Thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại mấy?

Thành phố trực thuộc trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I.

6.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thành phố trực thuộc trung ương không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thành phố trực thuộc trung ương uy tín, trọn gói cho khách hàng.

6.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về thành phố trực thuộc trung ương của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Xem thêm: read out là gì

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.