chair đọc là gì

chair

Bạn đang xem: chair đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/tʃeər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/tʃer/