cause là gì

“Cause” và “make” đều là nhị động kể từ thông thường sử dụng khi nói tới vẹn toàn nhân, lý do của một sự vật, vụ việc này cơ. Cũng chủ yếu vậy nên, nhị kể từ này thông thường bị lầm lẫn cùng nhau khi dùng. Thực đi ra, sở hữu sự khác lạ một ít thân ái “cause” và “make,” làm cho bọn chúng ko thay cho thế nhau trọn vẹn được tuy nhiên sử dụng một vài ba sự đổi khác.

  1. Khi sử dụng với 1 danh từ

Bạn đang xem: cause là gì

Trong tự vị Longman, kể từ “cause” được khái niệm là “make something happen” (Làm mang đến vật gì xảy ra). Như vậy kể từ “cause” tiếp tục bao hàm luôn luôn nghĩa của kể từ “make” và “happen,” và khi được dùng làm duy nhất danh kể từ được tạo nên, tất cả chúng ta chỉ việc bịa đặt “cause” cùng theo với danh kể từ cơ. Trong khi cơ, khi sử dụng kể từ “make,” tất cả chúng ta cần sử dụng kèm cặp với kể từ “happen” hoặc một động kể từ tương tự động (Trường phù hợp này sẽ tiến hành nhắc nhở lại ở muc 2).

Ví dụ:  – Her carelessness caused concern among her colleagues. (chứ ko cần “caused a concern to tát happen among…”)

– Alice put in a lot of hope to tát make it happen. (chứ ko cần “make it”)

– I have no idea how to tát make your plan work.

  1. Khi sử dụng với tân ngữ và động từ

Khi sử dụng với 1 Object – tân ngữ, và kèm cặp với động kể từ, “cause” được sử dụng theo đòi cấu hình “cause sb/sth to tát tự sth.” Cấu trúc này thông thường sử dụng nhập văn phiên bản formal, kỹ năng, hoặc học tập thuật. Trong khi cơ, “make” được sử dụng như “make sb/sth tự sth” – một cơ hội rằng thường thì khi biểu diễn mô tả một sự vật/ người thực hiện cho việc vật/ vụ việc không giống xẩy ra.

Ví dụ: – He caused bu to tát lose my beloved ones.

– This reaction causes the water to tát evaporate.

– Hannah makes bu commit to tát the relationship.

– Not everyone understands how our brain makes us focus effectively.

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì

  1. Từ “cause” thông thường được dùng làm biểu thị một quan hệ vẹn toàn nhân – thành quả xấu đi, trong những khi kể từ “make” đem nghĩa trung lập rộng lớn.

Ví dụ: – Smoking causes lung cancer.

– A lot of traffic accidents are caused by inattentive drivers.

  1. Đặc biệt, kể từ “make” còn hoàn toàn có thể được sử dụng với Object – tân ngữ kèm cặp với 1 tính kể từ (Make sb/sth + Adj), trong những khi kể từ “cause” ko thể.

Ví dụ: – I can believe my quấn is making it harder and harder for bu to tát work from trang chính.

– Suzie decided to tát marry Karl because he made her ví happy.

  1. Cuối nằm trong, động kể từ “cause” khi gửi sang trọng dạng kể từ thì vẫn đem tức là “nguyên nhân của vật gì cơ.” Thế tuy nhiên kể từ “make” thì không tồn tại dạng danh kể từ tương tự (“Make” danh kể từ Tức là một tên thương hiệu, nhãn hiệu), khi ham muốn dùng danh kể từ chỉ vẹn toàn nhân, tao cần nhờ cho tới những kể từ khác ví như “reason,” “cause,” “drive,” “origin.”

Ví dụ: – The increase in teenage abortion have several causes.

– The cause of the country’s collapsing tourism is lack of investment.

– Lucy made her teacher cry -> Lucy was the reason that her teacher cried.

Tác giả: Đinh Trần Phương Anh.

Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì