Cách tính véc tơ bằng máy tính Casio Fx 580 VNX


Xin chào tất cả các bạn !

Bạn đang xem: Cách tính véc tơ bằng máy tính Casio Fx 580 VNX

Tính năng Vector của máy tính Casio Fx 580 VNX cho phép chúng ta gán tối đa 4 véc tơ (số chiều là 2 hoặc 3) vào bốn biến nhớ véc-tơ.

Sau khi gán thì chúng ta có thể thực hiện các phép tính (cộng, độ dài, tích có hướng, tích vô hướng, góc, chuẩn hóa, tích hỗn hợp và tích hỗn tạp) với các biến nhớ véc tơ một cách chính xác và nhanh chóng.

Okay, và sau đây sẽ là bài hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy tính Casio Fx 580 VNX để thực hiện các phép tính véc-tơ.

Có thể bạn đang tìm?
Thực hiện các phép tính véc tơ bằng máy Casio Fx 880 BTG

I. Cách tính toán véc tơ trên Casio Fx 580 VNX

Đọc thêm:

Đặt mua CASIO FX-580 VNX chính hãng
Giả lập máy tính CASIO FX-580 VNX trên điện thoại, máy tính

Bây giờ, bạn hãy lần lượt gán $\vec{a}=(7, 7, 9), \vec{b}=(2, 0, 0)$ và $\vec{c}=(1, 0, 0)$ vào các biến nhớ véc tơ VctA, VctB và VctC rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới:

 1. a) Tính $\vec{a}+\vec{b}$
 2. b) Tính độ dài $\vec{a}$
 3. c) Tính tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$
 4. d) Tính tích có hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$
 5. e) Tính góc tạo bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$
 6. f) Chuẩn hóa $\vec{a}$
 7. g) Tích tích hỗn hợp (tích hỗn tạp) của $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$

Bước 1. Nhấn phím MENU => chọn Vector => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhấn phím AC

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (2)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (3)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 2. Gán $\vec{a}=(7, 7, 9)$ vào biến nhớ véc tơ VctA

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 => nhấn phím 1 => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (7)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (8)

Nhập 7 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 7 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 9 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (9)

Nhấn phím AC

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 3. Gán véc tơ $\vec{b}=(2, 0, 0)$ vào biến nhớ véc tơ VctB

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 => nhấn phím 2 => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (10)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (11)

Nhập 2 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 0 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 0 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (12)

Nhấn phím AC

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 4. Gán véc tơ $\vec{c}=(1, 0, 0)$ vào biến nhớ véc tơ VctC

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 => nhấn phím 3 => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (13)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (14)

Nhập 1 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 0 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1) => nhập 0 => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (1)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)

Nhấn phím AC

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Chú ý:
Khác với sách giáo khoa, hoành độ, trung độ và cao độ của biến nhớ véc tơ của Casio fx 580 VNX được viết theo cột.

1.1) Tính tổng véc-tơ $\vec{a}+\vec{b}$

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn phím +

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (17)

Bước 3. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (18)

Bước 4. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (19)

Vậy $\vec{a}+\vec{b}=(9, 7, 9)$

Chú ý:

 • Các bạn lưu ý là Casio fx 580 VNX sẽ tự động lưu véc tơ vừa tính được vào biến nhớ véc tơ VctAns.
 • Biến nhớ véc tơ VctAns có chức năng tương tự như bộ nhớ trả lời Ans.

1.2) Tính độ dài véc tơ $\vec{a}$

Bước 1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím (

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (20)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (21)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (22)

Bước 4. Nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (23) => nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (24)

Vậy độ dài của véc tơ $\vec{a}$ là $\sqrt{179}$

1.3) Tính tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (25) => nhấn phím 2

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (26)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (27)

Bước 3. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (28)

Bước 4. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (29)

Xem thêm: các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

Vậy tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 14

Chú ý:
Tích vô hướng của hai véc tơ là một số thực.

1.4) Tính tính có hướng của véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (27)

Bước 2. Nhấn phím

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (31)

Bước 3. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (32)

Bước 4. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (33)

Vậy tích có hướng của véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là (0, 18, -14)

Chú ý:
Tích có hướng của hai véc tơ là một véc tơ.

1.5) Tính góc tạo bởi véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (26)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (34)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (35)

Bước 3. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (36)
Bước 4. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (37)Bước 5. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (38)

Vậy góc tạo bởi hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ gần bằng 58.4525461

Chú ý:
Nếu góc tạo bởi hai véc tơ bằng $90^o$ hoặc $\frac{\pi}{2}$ thì tích vô hướng của hai véc tơ đã cho bằng 0

1.6) Chuẩn hóa véc tơ $\vec{a}$

Bước 1. Nhấn phím OPNT => nhấn phím  => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (26)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (39)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (40)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (41)

Vậy véc tơ chuẩn hóa của $\vec{a}$ là $\left(\frac{7}{\sqrt{179}}, \frac{7}{\sqrt{179}}, \frac{9}{\sqrt{179}}\right)$

Chú ý:
Độ dài của véc tơ sau khi chuẩn hóa luôn luôn bằng 1

1.7) Tích tích hỗn hợp (tích hỗn tạp) của véc-tơ $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$

Bước 1. Nhấn phím (

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (42)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (43)

Bước 3. Nhấn phím

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (44)

Bước 4. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (45)

Bước 5. Nhấn phím )

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (46)

Bước 6. Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (26)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (47)

Bước 7. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 5

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5)

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (48)

Bước 8. Nhấn phím =

cach-tinh-vec-to-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (49)

Vậy tích hỗn hợp của véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là 0

Chú ý:
Tích hỗn hợp (tích hỗn tạp) là một số thực.

II. Xem video hướng dẫn tính Véc-tơ bằng Casio Fx 580 VNX

IIII. Lời kết

Vâng, trên đây là cách tính véc tơ bằng máy tính Casio Fx 580 VNX (bao gồm tính tính độ dài, tính tích có hướng, tích vô hướng, tính góc tạo bởi 2 véc-tơ….)

Việc sử dụng thành thạo tính năng Vector bằng máy tính Casio Fx 580 VN X không những giúp chúng ta tính toán nhanh chóng mà còn tránh được những sai sót không đáng có.

Xa hơn, chúng ta còn có thể sử dụng tính năng này để tính diện tích tam giác, diện tích hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến một đường thằng trong không gian, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

 • Chuyển tọa độ chữ nhật – tọa độ cực bằng Casio 580 và 880
 • Chuyển đổi nghiệm thập phân sang nghiệm phân số bằng Casio

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Xem thêm: các loại đầu máy xe lửa ở việt nam

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 3 lượt đánh giá)