cách tính tuổi trong excel

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online tiếp tục giúp đỡ bạn tính tuổi hạc từ thời điểm ngày sinh nhập Excel. Quý Khách sẽ tiến hành học tập những công thức tính tuổi hạc phụ thuộc ngày sinh na ná hiểu rằng tuổi hạc đúng đắn theo đuổi ngày, mon, năm tính cho tới ngày ngày hôm nay hoặc một ngày không giống giúp khách hàng có thể tự học excel văn phòng tại nhà một cách hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: cách tính tuổi trong excel

Tuy ko có một hàm quan trọng đặc biệt nhằm tính tuổi hạc, tuy nhiên sở hữu nhiều cách thức không giống nhau nhằm triển khai đòi hỏi. Bài viết lách tiếp tục phân tích và lý giải ưu, yếu điểm của những phương pháp này, mặt khác thể hiện phương án rất tốt và cơ hội phần mềm nhập những việc làm rõ ràng.

 Tính tuổi nhập Excel (theo năm tròn)

Trong cuộc sống đời thường hằng ngày, thắc mắc “Bạn từng nào tuổi?” ám chỉ thời gian chúng ta đang được sinh sống bên trên đời. Nhưng với Excel, bạn cũng có thể tạo ra công thức nhằm tính đúng đắn số tuổi hạc đi ra ngày, mon, năm, thậm chí là là giờ, phút. Nhưng tất cả chúng ta tiếp tục Theo phong cách truyền thống cuội nguồn, tính tuổi hạc đi ra số năm vừa qua.

Công thức Excel đơn giản để tính số năm tuổi:

Bình thông thường, chúng ta tính số tuổi hạc như vậy nào? Đơn giản là trừ năm lúc này cho tới năm sinh. Công thức này cũng người sử dụng cho tới Excel.

Giả sử tháng ngày năm sinh ở dù B2, công thức tính tuổi hạc như sau:

=(TODAY()-B2)/365

Phần đầu của công thức (TODAY()-B2) trả hiệu thân thích tháng ngày năm lúc này và tháng ngày năm sinh, rồi chúng ta phân chia số lượng cho tới 365 để sở hữu thời gian tuổi hạc.

Công thức bên trên rất rõ ràng ràng và dễ dàng ghi nhớ, song, có một yếu tố nhỏ. Với phần rộng lớn tình huống, nó sẽ bị trả sản phẩm dạng thập phân như nhập hình bên dưới.

Để thể hiện nay sản phẩm đi ra năm tròn xoe, người sử dụng hàm INT nhằm thực hiện tròn xoe số thập phân.

=INT((TODAY()-B2)/365)

Hạn chế:

Dùng công thức này nhập Excel tạo ra sản phẩm kha khá đúng đắn, tuy nhiên ko cần ko sai. Chia cho tới số ngày tầm nhập một năm đúng trong các đa số từng tình huống, tuy nhiên nhiều khi tạo ra sản phẩm sai. Ví dụ, nếu như sở hữu người sinh ngày 29/2 và ngày hôm nay là 28/2, công thức tiếp tục khiến cho người cơ già nua rộng lớn 1 tuổi hạc.

Do cơ, bạn cũng có thể phân chia cho tới 365,25 chứ không 365 vì thế cứ 4 năm lại có một năm nhuận 366 ngày. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chưa hẳn rất tốt. Ví dụ, nếu khách hàng tính tuổi hạc 1 em bé xíu ko sinh sống qua quýt năm nhuận, phân chia cho tới 365,25 tiếp tục tạo ra sản phẩm sai.

Xem thêm: Cách điền tháng ngày nhập Excel, tăng vấn đề tháng ngày lúc này, tự động hóa điền tháng ngày nhập cột

Tóm lại, lấy tháng ngày năm sinh lúc này trừ lên đường tháng ngày năm sinh đích thị với cuộc sống đời thường thông thường, tuy nhiên tạo ra yếu tố nhập Excel. Tại những phần tiếp theo sau, các bạn sẽ học tập những hàm quan trọng đặc biệt canh ty tính tuổi hạc đúng đắn với bất kì năm nào là.

TÍNH TUỔI VỚI HÀM YEARFRAC:

Một phương pháp tính tuổi hạc uy tín rộng lớn nhập Excel là người sử dụng hàm YEARFRAC.

Cú pháp hàm YEARFRAC:

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Trong đó:

 • Start_date: Ngày bắt đầu
 • End_date: Ngày kết thúc
 • Basis: Một số lượng quy quyết định loại tính
 • Để tính tuổi hạc, tăng vấn đề sau nhập hàm:
 • Start_date: Ngày sinh
 • End_date: Ngày hiện nay tại
 • Basis: 1 (yêu cầu Excel tính theo đuổi số ngày thực tiễn của mon và số ngày thực tiễn của năm).

Từ cơ, rất có thể suy ra sức thức tính tuổi hạc như sau:

YEARFRAC(date of birth, TODAY(), 1)

Giả sử ngày sinh ở nhập dù B2, sản phẩm tiếp tục như sau:

Như ở nhập ví dụ trước, sản phẩm hàm YEARFRAC là số thập phân. Để trả trở nên số vẹn toàn, người sử dụng hàm ROUNDDOWN, tăng số 0 vào thời điểm cuối công thức bên trên.

TÍNH TUỔI TRONG EXCEL VỚI HÀM DATEIF:

Một cách thứ hai nhằm tính tuổi hạc là người sử dụng hàm DATEIF:

DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Hàm này trả sản phẩm là thời hạn thân thích 2 ngày tính theo đuổi ngày, mon hoặc năm tuỳ theo đuổi đơn vị chức năng nhưng mà chúng ta lựa chọn.

 • Y – thời hạn tính theo đuổi năm tròn xoe thân thích 2 ngày.
 • M –  thời hạn tính theo đuổi mon tròn xoe thân thích 2 ngày.
 • D – thời hạn tính theo đuổi ngày tròn xoe thân thích 2 ngày.
 • YM – số mon chênh chênh chếch, bỏ dở ngày, năm.
 • MD – Số ngày chênh chênh chếch, bỏ dở mon, năm.
 • YD – Số ngày chênh chênh chếch, bỏ dở năm.

Vì tất cả chúng ta tính tuổi hạc theo đuổi năm, người sử dụng “Y”.

DATEDIF(date of birth, TODAY(), “y”)

Ví dụ, ngày sinh nhập dù B2, sản phẩm như sau:

Không cần thiết thực hiện tròn xoe vì thế nhập hàm DATEIF, đơn vị chức năng năm tính theo đuổi năm tròn xoe.

CÁCH TÍNH TUỔI RA NGÀY THÁNG NĂM CHÍNH XÁC:

Như chúng ta vừa vặn thấy, tính tuổi hạc của một người đi ra năm tròn xoe rất đơn giản tuy nhiên ko cần khi nào thì cũng đầy đủ. Nếu bạn thích biết đúng đắn số tuổi hạc, từng nào ngày, mon, năm, hãy viết lách đi ra 3 hàm DATEIF không giống nhau:

 1. Để sở hữu số năm: =DATEDIF(B2, TODAY(), “Y”)
 2. Để sở hữu số tháng: =DATEDIF(B2, TODAY(), “YM”)
 3. Để sở hữu số ngày: =DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Trong cơ B2 là dù sở hữu chứa chấp tháng ngày năm sinh.

Và nối những hàm nhập trong một công thức, như sau:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Công thức bên trên tiếp tục trả những số lượng ngày, mon, năm về 1 chuỗi như hình bên dưới.

Để sản phẩm rõ nét rộng lớn, tách bọn chúng tự vết phẩy và khái niệm những số lượng này là gì:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Xem thêm: Tổng hợp các bộ tài liệu hướng dẫn về Excel nâng lên mới nhất

Công thức bên trên rất có thể tuyệt đối rộng lớn nếu như những độ quý hiếm tự 0 được cất giấu lên đường. Thêm 3 mệnh đề IF nhằm đánh giá cho từng công thức DATEIF:

=IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)&” years, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)&” months, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)&” days”)

Hình bên dưới minh hoạ sản phẩm công thức bên trên – không thể những độ quý hiếm 0.

Mẹo nhỏ. Nếu chúng ta chỉ việc tính tuổi hạc theo đuổi ngày, mon, người sử dụng công thức bên trên và vứt mệnh đề IF(DATEDIF()) sau cùng.

VÍ DỤ TÍNH TUỔI TRONG EXCEL:

Công thức tính tuổi hạc ở ví dụ bên trên đích thị với đa số những tình huống. Nhưng nhiều khi bạn phải vấn đề rất rất rõ ràng, tuy rằng ko cần vào cụ thể từng tình huống. Các ví dụ sau tiếp tục giúp đỡ bạn dựa vào công thức tính tuổi hạc, triển khai những Việc tương tự động.

Tính tuổi hạc từ thời điểm ngày mon năm sinh cho tới một ngày cụ thể

Nếu bạn phải tính tuổi hạc từ thời điểm ngày mon năm sinh cho tới một ngày rõ ràng, ko cần cho tới ngày ngày hôm nay, người sử dụng hàm DATEIF như bên trên, thay cho TODAY() tự ngày rõ ràng.

Giả sử ngày sinh nhập dù B1, cần thiết tính tuổi hạc cho tới ngày 1/1/2000:

=DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020”, “MD”) & ” Days”

Để công thức tính tuổi hạc hoạt bát rộng lớn, bạn cũng có thể nhập ngày nhập 1 dù và tăng dù cơ nhập công thức:

=DATEDIF(B1, B2,”Y”) & ” Years, “& DATEDIF(B1,B2,”YM”) & ” Months, “&DATEDIF(B1,B2, “MD”) & ” Days”

Xem thêm: fingertip là gì

Khi B1 chứa chấp ngày sinh, B2 chứa chấp ngày nhưng mà bạn thích tính tuổi hạc đến:

 

THỜI GIAN TÍNH TUỔI KHÔNG CỤ THỂ:

Công thức tính tuổi hạc vẫn rất có thể vận dụng trong cả Lúc thời hạn kết thúc giục chỉ mất năm, ko rõ ràng tháng ngày.

Giả sử chúng ta thao tác làm việc với hạ tầng tài liệu hắn tế, tiềm năng của người tiêu dùng là dò xét đi ra số tuổi hạc của người mắc bệnh nhập lượt cuối chúng ta Lúc khám đường bệnh dịch.

Giả sử ngày sinh của mình ở cột B, chính thức kể từ sản phẩm 3, và năm người mắc bệnh khám đường lượt cuối ở cột C, công thức tính tuổi hạc như sau:

=DATEDIF(B3,DATE(C3, 1, 1),”y”)

Vì ngày khám đường bệnh dịch lượt cuối ko rõ ràng, chúng ta người sử dụng hàm DATE với phương pháp tính tháng ngày khoác quyết định, ví dụ: DATE(C3, 1, 1).

Hàm DATE trừ năm kể từ dù B3, khoác quyết định tăng ngày, mon cho tới năm chúng ta cung ứng (ví dụ: 1/1) và trả tháng ngày năm rõ ràng nhập hàm DATEIF. Kết trái khoáy là chúng ta sở hữu tuổi hạc người mắc bệnh tính cho tới ngày 1/1 của năm nào là cơ.

TÌM NGÀY KHI 1 NGƯỜI ĐẠT BAO NHIÊU TUỔI:

Giả sử 1 người sinh vào năm 8/3/1978, thực hiện thế nào là nhằm nghe biết ngày nào là anh tao 50 tuổi? Thông thông thường, chúng ta tăng 50 năm vào trong ngày mon năm sinh của những người cơ. Trong Excel, chúng ta người sử dụng hàm DATE.

=DATE(YEAR(B2) + 50, MONTH(B2), DAY(B2))

A2 là dù chứa chấp ngày sinh.

Thay vì thế cần nhập năm đúng đắn nhập công thức, bạn cũng có thể dẫn cho tới 1 dù bất kì sở hữu chứa chấp tháng ngày năm cơ.

TÍNH TUỔI VỚI NGÀY, THÁNG, NĂM SINH Tại CÁC Ô KHÁC NHAU:

Khi tháng ngày năm sinh ở 3 dù không giống nhau (ví dụ năm ở dù B3, mon ở dù C3 và ngày ở D3), bạn cũng có thể tính tuổi hạc Theo phong cách này:

Lấy tháng ngày năm sinh bằng phương pháp người sử dụng hàm DATE và DATEVALUE

DATE(B3,MONTH(DATEVALUE(C3&”1″)),D3)

Thêm công thức bên trên nhập hàm DATEIF nhằm tính tuổi:

TẠO MÁY TÍNH TUỔI TRONG EXCEL

Khi chúng ta đang được biết công thức tính tuổi hạc, bạn cũng có thể tạo ra PC tuổi hạc của riêng rẽ bản thân như sau.

Với PC này, tất cả chúng ta người sử dụng những công thức sau nhằm tính tuổi hạc dựa vào ngày sinh ở dù A3 và ngày lúc bấy giờ.

Công thức ở dù B5 tính tuổi hạc theo đuổi ngày, mon, năm:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Công thức ở dù B6 tính tháng:

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”m”)

Công thức ở dù B7 tính ngày:

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”d”)

Nếu chúng ta đã thử Excel Form, bạn cũng có thể nâng cao PC tuổi hạc đơn giản và giản dị này bằng phương pháp được cho phép người tiêu dùng tính tuổi hạc cho tới một ngày rõ ràng, như hình dưới:

Để sở hữu PC tuổi hạc mưu trí ở Excel, chúng ta nhập Developer tab > Insert > Form controls > Option Button và links cho tới dù. Sau cơ, viết lách công thức IF/DATEIF nhằm tính tuổi hạc cho tới ngày lúc này hoặc một ngày không giống. Công thức sinh hoạt như sau:

Nếu vỏ hộp Today’s date được lựa chọn, độ quý hiếm 1 xuất hiện nay ở dù được links (ví dụ I5), và công thức tính tuổi hạc như sau:

IF($I$5=1, DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”)

Nếu vỏ hộp Specific date được lựa chọn, và một ngày rõ ràng được nhập nhập dù B7, tuổi hạc được xem cho tới ngày đó:

IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Cuối nằm trong, chúng ta lồng những hàm nhập nhau, và công thức tính tuổi hạc được triển khai xong (trong dù B9):

=IF($I$5=1,DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”, IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Công thức ở dù B10 và B11 cũng sinh hoạt tương tự động. Dĩ nhiên tiếp tục đơn giản và giản dị rộng lớn vì thế hàm DATEIF chỉ việc trả độ quý hiếm là mon tròn xoe, ngày tròn xoe.

ĐÁNH DẤU TUỔI :

Trong một số trong những tình huống, chúng ta ko chỉ việc tính tuổi hạc nhưng mà cần thiết ghi lại dù chứa chấp số tuổi hạc bên trên hoặc bên dưới 1 nấc nào là cơ.

Nếu công thức tính tuổi hạc tạo ra thời gian tuổi hạc tròn xoe, bạn cũng có thể tăng công thức ĐK như vậy này:

Để ghi lại số tuổi hạc to hơn hoặc tự 18: =$C2>=18

Đánh vết số tuổi hạc nhỏ rộng lớn 18: =$C2<18

C2 là dù bên trên nằm trong nhập cột Age

Nhưng Lúc công thức tạo ra tuổi hạc ở dạng mon, năm hoặc ngày, mon, năm? Trong tình huống cơ, chúng ta cần tạo ra ĐK dựa vào công thức DATEIF (để tính tuổi hạc đi ra số năm).

Giả sử tháng ngày năm sinh ở cột B kể từ sản phẩm 2, công thức như sau:

Đánh vết số tuổi hạc nhỏ rộng lớn 18 (vàng)

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<18

Đánh vết số tuổi hạc kể từ 18 cho tới 65 (xanh)

=AND(DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>=18, DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<=65)

Đánh vết số tuổi hạc bên trên 65 (lam)

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>65

Để sở hữu những ĐK phụ thuộc công thức như bên trên, lựa chọn dù hoặc sản phẩm bạn thích ghi lại, cho tới Home tab > Styles group > Conditional Formatting > New Rule… > Use a formula vĩ đại determine which cells vĩ đại format.

Để rất có thể phần mềm chất lượng Excel nhập vào việc làm, tất cả chúng ta không những nắm rõ được những hàm mà còn phải cần dùng chất lượng cả những dụng cụ của Excel. Những hàm nâng lên canh ty vận dụng chất lượng nhập việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những dụng cụ hay được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn cỗ những kiến thức và kỹ năng này chúng ta đều rất có thể học tập được nhập khóa học EX101 – Excel kể từ cơ bạn dạng cho tới thường xuyên gia của Học Excel Online. Hiện ni khối hệ thống đang sẵn có ưu đãi rất rộng cho chính mình Lúc ĐK nhập cuộc khóa đào tạo. Chi tiết coi tại: HocExcel.Online

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì