Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG


Như các bạn đã biết, ma trận là một trong những đối tượng quan trọng nhất của Toán học cao cấp, ma trận có rất nhiều ứng dụng trong Toán học cũng như trong các ngành khoa học khác.

Bạn đang xem: Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Khi làm việc với ma trận chúng ta thường xoay quanh các thao tác (phép tính) như cộng, nhân, ma trận nghịch đảo, ma trận bình phương/lập phương, định thức, ma trận đơn vị, ma trận chuyển vị, …

Mặc dù các thao tác (phép tính) trên đều có công thức nhưng khối lượng tính toán vẫn khá lớn.

Để tiết kiệm thời gian và tránh được những sai sót không đáng có, chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay hỗ trợ thêm.

Dưới đây là chi tiết các bước sử dụng tính năng Matrix của máy tính Casio fx 880 BTG để thực hiện các thao tác (phép tính) với các ma trận.

Đọc thêm:
Cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX

#1. Cách tính toán ma trận trên Casio fx 880 BTG

NOTE:
Nếu chưa có máy tính Casio này thì bạn có thể đặt mua chính hãng tại đây hoặc tại đây !

Lần lượt gán $A=\left[\begin{matrix}6&2\\5&1\end{matrix}\right]$ và $B=\left[\begin{matrix}0&9\\5&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatAMatB rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới:

a) Tính A+B

b) Tìm ma trận nghịch đảo của A

c) Tính ma trận bình phương, ma trận lập phương của A

d) Tính định thức của A

e) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

f) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Mở môi trường tính toán ma trận

Nhấn phím HOME => chọn Matrix => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Gán $A=\left[\begin{matrix}6&2\\5&1\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatA

Nhấn phím TOOLS => chọn MatA => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của Casio fx 880 BTG là 2 x 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhập 6 => nhấn phím EXE => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Gán $B=\left[\begin{matrix}0&9\\5&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatB

Nhấn phím TOOLS => chọn MatB => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của fx 880 BTG là 2 x 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhập 0 => nhấn phím EXE => nhập 9 => nhấn phím EXE => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhập 0 => nhấn phím EXE

A picture containing diagram Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Chú ý:

  • Chọn Rows để khai báo số dòng của ma trận.
  • Chọn Columns để khai báo số cột của ma trận.
  • Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà Casio fx 880 BTG hỗ trợ.

1.1) Tính A+B

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím +

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatB => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 4. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy $A+B=\left[\begin{matrix}6&11\\10&1\end{matrix}\right]$

Chú ý:

  • Casio fx 880 BTG sẽ tự động gán ma trận vừa tính được vào biến nhớ MatAns.
  • Biến nhớ MatAns có chức năng tương tự như bộ nhớ trả lời Ans.

1.2) Tìm ma trận nghịch đảo của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Inverse Matrix => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy $A^{-1}=\left[\begin{matrix}-\frac{1}{4}&\frac{1}{2}\\\frac{5}{4}&-\frac{3}{2}\end{matrix}\right]$

Chú ý: Việc nhấn phím SHIFT => nhấn phím Shape Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence tương đương với việc nhập lệnh Inverse Matrix

1.3) Tìm ma trận bình phương và lập phương của A

Xem thêm: nguyễn thị xuân trang con gái nguyễn xuân phúc

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 1.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Squared => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 1.3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Vậy $A^2=\left[\begin{matrix}46&14\\35&11\end{matrix}\right]$

Chú ý: Việc nhấn nhấn phím Shape Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence tương đương với việc nhập lệnh Matrix Squared

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Cubed => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2.3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Vậy => $A^3=\left[\begin{matrix}346&106\\265&81\end{matrix}\right]$

1.4) Tính định thức của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy định thức của A là -4

1.5) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Identity => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Bước 2. Nhập 2

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing diagram Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy ma trận đơn vị $I_2$ là $\left[\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right]$

1.6) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Transposition => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy ma trận chuyển vị của A là $\left[\begin{matrix}6&5\\2&1\end{matrix}\right]$

#2. Xem video hướng dẫn tính ma trậ bằng Casio fx 880 BTG

Chủ yếu là để các bạn xem thao tài tậpác là chính, còn bài tập thì mình sử dụng đề ở phần 1 bên trên để giải luôn nha các bạn.

#3. Lời kết

Vâng, trên đây là cách tính ma trận bằng máy tính Casio Fx 880BTG mà mình muốn chia sẻ đến các bạn.

Bằng việc sử dụng khéo léo tính năng Matrix của máy tính fx 880 BTG thì chúng ta còn có thể thực hiện được các tao tác (phép tính) được liệt kê bên dưới:

  • Tính định thức của ma trận vuông cấp 5 x 5
  • Hỗn trợ xác định hạng của ma trận vuông…

Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

  • 3 phương pháp và 4 cách tính định thức của ma trận cấp ba
  • Cách tìm nhanh phương trình đặc trưng của ma trận cấp ba

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Xem thêm: j-hope ilgok-dong, gwangju, hàn quốc

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 2 lượt đánh giá)