Cách bấm máy tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (Casio 580, 880)


Hoán vị, hợp và tổ hợp là một trong những điều bắt buộc phải có nếu bạn muốn học tốt mô-đun xác suất.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (Casio 580, 880)

Nói về hoán vị, thẳng hàng và tổ hợp, có rất nhiều mảng kiến ​​thức cần phải biết nhưng trong phạm vi ngắn của bài viết này chúng ta chỉ tập trung vào các phương pháp tính.

Và dưới đây là các bước tính hoán vị, thẳng hàng, tổ hợp bằng máy tính CASIO fx 880 BTG và Casio fx 580 VN.

# Đầu tiên. Hoán vị, sắp xếp và tổ hợp là gì?

Cho tập hợp A gồm n phần tử với n khác 1

+) Mỗi kết quả sắp xếp n phần tử của A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó và được tính theo công thức $P_n=n(n-1)(n-2) \dots 3.2.1$

+) Kết quả của việc lấy k phần tử riêng biệt từ n phần tử của A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho và được tính theo công thức $A_n^k= n(n-1)(n-2)(n-3) \cdots (n-k+1)=\frac{n!}{(nk)!} $

+) Mỗi tập con có k phần tử của A. được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử và được tính theo công thức $C_n^k=\frac{n!}{k!(nk)!}$

Đọc thêm:
Công thức tính số các hoán vị, chỉnh hợp, chỉnh hợp

Nếu muốn biết thêm về các khái niệm Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp, các bạn có thể đọc thêm ở phần định nghĩa sau:

1.1. một hoán vị là gì?

Hoán vị được sử dụng để mô tả số cách khác nhau mà một tập hợp các phần tử có thể được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể.

Trong đó, hoán vị của tập hợp n phần tử được kí hiệu là N! (n giai thừa) và là tích của tất cả các số nguyên dương từ 1 đến n.

Ví dụ, hoán vị của tập hợp {1, 2, 3} là 3! = 6, bao gồm các cách sắp xếp sau:

 • 1 2 3
 • 1 3 2
 • 2 1 3
 • 2 3 1
 • 3 1 2
 • 3 2 1

Hoán vị có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như lý thuyết xác suất, thống kê, mã hóa thông tin và tối ưu hóa.

1.2. căn chỉnh là gì?

Tính trực giao là một khái niệm toán học mô tả số cách khác nhau trong đó một tập hợp các phần tử có thể được chọn và sắp xếp theo một thứ tự cụ thể.

Cụ thể, hợp của một tập hợp có n phần tử, được ký hiệu A(n,k)là số cách chọn k phần tử từ n phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định.

Nó phải được tính theo công thức: A(n,k) = n! / (nk)!

Ví dụ ta có tập hợp {1, 2, 3, 4} và muốn chọn ra 2 phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định thì ta có thể tính độ khớp như sau:

A(4,2) = 4! / (4-2)! = 12

Có 12 cách chọn và sắp xếp 2 phần tử của tập hợp {1, 2, 3, 4} gồm các cặp số sau:

1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3

Cách chia động từ có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như lý thuyết xác suất, thống kê và kỹ thuật tính toán.

1.3. Sự kết hợp là gì?

Các kết hợp được sử dụng để mô tả số lượng các cách khác nhau mà một tập hợp các phần tử có thể được chọn từ một tập hợp lớn hơn, bất kể thứ tự mà các phần tử được chọn.

Cụ thể hơn, hợp của một tập hợp gồm n phần tử được ký hiệu là . C(n,k) hoặc nCklà số cách chọn k phần tử từ n phần tử không phân biệt thứ tự.

Tổ hợp được tính theo công thức: C(n,k) = n! / (k! * (nk)!)

Ví dụ ta có tập hợp {1, 2, 3, 4} và muốn chọn 2 phần tử không phân biệt thứ tự thì ta có thể tính tổ hợp như sau:

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

C(4,2) = 4! / (2! * (4-2)!) = 6

Có 6 cách chọn 2 phần tử của tập hợp {1, 2, 3, 4} không phân biệt thứ tự, gồm các cặp số sau:

 • thứ mười hai
 • 1 3
 • 1 4
 • 2 3
 • 2 4
 • 3 4

Bộ kết hợp có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như lý thuyết xác suất, thống kê, kỹ thuật tính toán và tối ưu hóa.

#2. Thực hành tính toán Casio fx 880 BTG

GHI CHÚ:
Nếu chưa có máy tính Casio này, bạn có thể đặt hàng thật tại đây hoặc tại đây!

Ví dụ 1. Tính số các hoán vị của 13

Cach-to-hop-casio-580-880 (1)

Bước 1. Nhập khẩu 13

Bước 2. Nhấn MỤC LỤC => chọn TIỀM NĂNG => nhấn được rồi => chọn Yếu tố (!) => nhấn được rồi

Cach-to-hop-casio-580-880 (2) cach-hop-casio-580-880 (3) Cach-to-hop-casio-580-880 (4)

Bước 3. Nhấn EXE

Cach-to-hop-casio-580-880 (5)

Vậy số các hoán vị của 13 là 6 227 020 800

Chú ý:
Đặc trưng Yếu tố (!) Máy tính Casio fx 880 BTG chỉ cho phép chúng tôi tính thu nhập tối đa 69!

Ví dụ 2. Tính số chập 9 của 13

Bước 1. Nhập khẩu 13

cach-hop-casio-580-880 (6)

Bước 2. Nhấn MỤC LỤC => chọn TIỀM NĂNG => nhấn được rồi => chọn Hoán vị (P) => nhấn được rồi

Cach-to-hop-casio-580-880 (2)cach-hop-casio-580-880 (7) Cach-to-hop-casio-580-880 (8)

Bước 3. Nhập khẩu 9

Cach-to-hop-casio-580-880 (9)

Bước 4. Nhấn EXE

cach-hop-casio-580-880 (10)

Vậy số tổ hợp chập 9 của 13 là 259 459 200

Chú ý:
Ký hiệu chung trong sách giáo khoa cho chỉnh hợp chập k của n phần tử là $A_n^k$ và fx 880 BTG là nPk

Ví dụ 3. Tính số tổ hợp chập 14 trên 16

Xem thêm: Toán 10 Cánh diều Bài 1: Mệnh đề toán học | Giải Toán lớp 10

Bước 1. Nhập khẩu 16

Cach-to-hop-casio-580-880 (11)

Bước 2. Nhấn MỤC LỤC => chọn TIỀM NĂNG => nhấn được rồi => chọn Kết hợp (C) => nhấn được rồi

Cach-to-hop-casio-580-880 (2)Cach-to-hop-casio-580-880 (12) cach-hop-casio-580-880 (13)

Bước 3. Nhập khẩu 14

Cach-to-hop-casio-580-880 (14)

Bước 4. Nhấn EXE

Cach-to-hop-casio-580-880 (15)

Vậy số tổ hợp chập 14 của 16 là 120

Chú ý:
Sách giáo khoa thường ký hiệu chỉnh hợp chập k của n phần tử là $C_n^k$ và fx 880 BTG là nCk

Xem video hướng dẫn

#3. Thực hành tính toán Casio fx 580 VN X

Đọc thêm:

Đặt mua CASIO FX-580 VNX chính hãng
Giả lập CASIO FX-580 VNX trên điện thoại, máy tính

Ví dụ 1. Tính số các hoán vị của 11

Bước 1. Nhập khẩu 11

Cach-to-hop-casio-580-880 (16)

Bước 2. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn

Cach-to-hop-casio-580-880 (18)

Bước 3. Nhấn =

cach-hop-casio-580-880 (19)

Vậy số các hoán vị của 11 là 39 916 800

Ví dụ 2. Tính số chập 5 của 9

Bước 1. Nhập khẩu 9

Cach-to-hop-casio-580-880 (20)

Bước 2. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn cach-hop-casio-580-880 (22)

Bước 3. Nhập khẩu 5

ca-sio-ca-sio-580-880 (23)

Bước 4. Nhấn =

Cach-nhảy-casio-580-880 (24)

Vậy số 5 trong 9 chập là 15 120 .

Ví dụ 3. Tính số chập 4 trên 50

Bước 1. Nhập khẩu 50

Cach-to-hop-casio-580-880 (25)

Bước 2. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ca-sio-ca-sio-580-880 (27)

Bước 3. Nhập khẩu 4

ca-sio-ca-sio-580-880 (28)

Bước 4. Nhấn =

ca-cao-casio-580-880 (29)

Vậy số chập 4 của 50 là 230 300

Xem video hướng dẫn

#4. Hãy cẩn thận khi sử dụng máy tính Casio có giao diện tiếng Việt

Casio fx 880 BTG được sản xuất dành cho người dùng Việt Nam nên có giao diện tiếng Việt.

Mặc dù việc sử dụng giao diện tiếng Việt mang lại cho chúng ta một số lợi ích nhưng nó cũng có một số nhược điểm.

Nhược điểm dễ thấy nhất là lỗi nếu dịch Hoán vị là Permutation, dịch như vậy là không chính xác, lẽ ra phải chính xác.

Cach-to-hop-casio-580-880 (30) ca-cao-casio-580-880 (31)

#5. phần kết

À, trên đây là cách bấm máy tính để tính hoán vị, thẳng hàng và tổ hợp bằng máy tính Casio.

Và như bạn có thể thấy, không khó để tính các hoán vị, thẳng hàng và tổ hợp bằng máy tính CASIO.

Bạn chỉ cần nhớ chính xác cách sử dụng của từng tính năng, đặc biệt là tính năng Hoán vị (P)Kết hợp (C).

Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Biên tập của Kiên Nguyễn

Xem thêm: thứ tự các thành phố lớn nhất việt nam

Bài viết đạt được: 5/5 sao - (Có 2 đánh giá)