big boy là gì

menu

Bạn đang xem: big boy là gì

24hmoney

Tìm kiếm

Tìm lần thuật ngữ

Lĩnh vực: Chứng khoán

Giải quí thuật ngữ

Xem thêm: platter là gì

Là kể từ nhưng mà dân nghịch tặc kinh doanh chứng khoán dùng làm chỉ những mái ấm góp vốn đầu tư rộng lớn nhưng mà từng lượt giao dịch thanh toán của mình luôn luôn sở hữu lượng giao thương lượng rộng lớn, sở hữu sự tác động cực mạnh cho tới giá chỉ CP. 

Thuật ngữ liên quan Thuật ngữ liên quan

MMs

BBs

Tải phầm mềm 24hmoney ngay

Xem thêm: went on là gì