bài tập về cường độ điện trường có đáp án

THI247.com giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu các dạng bài tập cường độ điện trường, nhằm giúp các bạn học tốt nội dung kiến thức điện tích, điện trường trong chương trình Vật lý 11. Tài liệu gồm 20 trang bao gồm tóm tắt kiến thức, phân dạng bài tập và tuyển chọn các bài tập tự luận chủ đề cường độ điện trường giúp học sinh tự ôn luyện.

Bạn đang xem: bài tập về cường độ điện trường có đáp án

Khái quát nội dung tài liệu các dạng bài tập cường độ điện trường:
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm điện trường.
+ Điện trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh các điện tích.
+ Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích khác
đặt trong nó.
+ Điện trường tĩnh là điện trường do các điện tích đứng yên gây ra.
2. Cường độ điện trường.
Véctơ cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.
3. Cường độ điện trường do một điện tích điểm Q gây ra tại một điểm cách nó một đoạn r.
+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.
+ Phương: là đường thẳng nối điện tích điểm và điểm đang xét.
+ Chiều hướng vào Q nếu Q < 0; hướng xa Q nếu Q > 0.
+ Độ lớn E.
4. Lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường.
+ Về độ lớn: F = |q|.E.
+ Về hướng: F cùng hướng với E nếu q > 0, F ngược hướng với E nếu q < 0.
5. Nguyên lý chồng chất điện trường.
6. Đường sức điện.
Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường sức cũng trùng với hướng của véctơ cường độ điện trường tại điểm đó.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1: Xác định cường độ điện trường tại một điểm do một điện tích điểm gây ra.
Phương pháp: Vận dụng kiến thức: Vectơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm cách nó một đoạn r có:
+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.
+ Phương: là đường thẳng nối điện tích điểm và điểm đang xét.
+ Chiều: hướng vào Q nếu Q < 0; hướng xa Q nếu Q > 0.
+ Độ lớn: E.
Dạng 2: Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do hệ điện tích điểm gây ra.
Phương pháp:
Cường độ điện trường tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra.
+ Cách 1: Dùng phương pháp hình chiếu.
+ Cách 2: Dùng phương pháp cộng vectơ theo quy tắc hình bình hành (tiến hành cho từng cặp cho đến khi hết).
Dạng 3: Tìm vị trí cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. 
Phương pháp:
Điểm có điện trường triệt tiêu phải thỏa mãn điều kiện.
Trường hợp chỉ có hai điện tích gây điện trường: Tìm vị trí để cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu:
+ Trường hợp 2 điện tích cùng dấu.
+ Trường hợp 2 điện tích trái dấu.
Dạng 4: Cân bằng của điện tích trong điện trường. 
Phương pháp: Để điện tích nằm cân bằng trong điện trường thì hợp lực tác dụng lên điện tích đó phải bằng 0.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN: Gồm 14 bài tập tự luận cường độ điện trường có đáp số và lời giải.

Xem thêm: end là gì

[ads]

Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì