bài tập đổi đơn vị đo thời gian lớp 4

Ôn tập đại lượng đo thời gian – Bài tập Toán 4

Bạn đang xem: bài tập đổi đơn vị đo thời gian lớp 4

Ôn tập đại lượng đo thời gian

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 giờ = …….. phút

1 phút = …….. giây

1 giờ = …….. giây

 1 năm = …….. tháng

1 thế kỉ = …….. năm

1 năm không nhuận = …….. ngày

1 năm nhuận = …….. ngày

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = ……….. phút

420 giây =……….. phút

b) 4 phút = ……….. giây

2 giờ = ……….. giây

c) 5 thế kỉ = ……….. năm

12 thế kỉ = ……….. năm

3 giờ 15 phút = ……….. phút

1/12 giờ = ……….. phút

3 phút 25 giây = ……….. giây

1/10 phút = ……….. giây

Xem thêm: own up là gì

1/20 thế kỉ = ……….. năm

2000 năm = ……….. thế kỉ

3. Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Dựa vào bảng trên để viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Hà ăn sáng trong ……… phút.

b) Buổi sáng, Hà học và chơi ở trường trong ……. giờ.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các khoảng thời gian dưới đây, khoảng thời gian dài nhất là:

A. 600 giây             B. 20 phút            C. 1/4 giờ              D. 3/10 giờ

b) Đồng hồ nào chỉ 11 giờ 7 phút ?

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Xem thêm: end là gì

  • Ôn tập đại lượng đo diện tích – Bài tập Toán 4 tại đây