bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm

5/5 - (1 bình chọn)

Phiếu bài bác luyện vào cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều với đáp án đầy đầy đủ 35 tuần là một trong những tư liệu hữu ích cho những em học viên lớp 3 nhằm tự động ôn luyện và đánh giá kỹ năng và kiến thức của tôi vô môn Toán. Phiếu bài bác luyện này bao hàm một vài thắc mắc và bài bác luyện nhiều chủng loại về những chủ thể vô công tác Toán lớp 3. Dường như, phiếu bài bác luyện còn được cung ứng đáp án cụ thể và minh họa hùn những em học viên đơn giản dễ dàng hiểu và tự động đánh giá thành phẩm của tôi. Với tư liệu này, những em học viên hoàn toàn có thể tự động rèn luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức và nâng lên năng lượng Toán của tôi một cơ hội hiệu suất cao.

Bạn đang xem: bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm

Mực Đỏ mời mọc thầy cô và những em học viên vận tải về không tính phí cỗ phiếu bài bác luyện vào cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều và đáp án tất nhiên nhé!

Phiếu bài bác luyện vào cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều với đáp án

Phiếu bài bác luyện Toán lớp 3 Cánh Diều – Tuần 2

Kiến thức cần thiết nhớ:

Trừ những số với tía chữ số ( với ghi nhớ một lượt )

Ôn luyện những bảng nhân. Ôn luyện những bảng chia

1. Phép trừ vô phạm vi 1000

– Đặt tính : Viết những số sao cho những chữ số vô và một sản phẩm trực tiếp cột với nhau: Số trăm trực tiếp với số trăm, số chục trực tiếp số chục, số đơn vị chức năng trực tiếp số đơn vị chức năng.

– Tính: Thực hiện nay quy tắc trừ theo dõi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy chính thức kể từ số đơn vị chức năng.

2. Ôn tập:  những bảng nhân

BẢNG NHÂN 2-5

2 × 1 = 23 × 1 = 34 × 1 = 45 × 1 = 5
2 × 2 = 43 × 2 = 64 × 2 = 85 × 2 = 10
2 × 3 = 63 × 3 = 94 × 3 = 125 × 3 = 15
2 × 4 = 83 × 4 = 124 × 4 = 165 × 4 = 20
2 × 5 = 103 × 5 = 154 × 5 = 205 × 5 = 25
2 × 6 = 123 × 6 = 184 × 6 = 245 × 6 = 30
2 × 7 = 143 × 7 = 214 × 7 = 285 × 7 = 35
2 × 8 = 163 × 8 = 244 × 8 = 325 × 8 = 40
2 ×  9 = 183 × 9 = 274 × 9 = 365 × 9 = 45
2 × 10 = 203 × 10 = 304 × 10 = 405 × 10 = 50

3. Ôn tập: những bảng chia

BẢNG CHIA 2-5

2 : 2 = 13 : 3 = 14 : 4 = 15 : 5 = 1
4 : 2 = 26 : 3 = 28 : 4 = 210 : 5 = 2
6 : 2 = 39 : 3 = 312 : 4 = 315 : 5 = 3
8 : 2 = 412 : 3 = 416 : 4 = 420 : 5 = 4
10 : 2 = 515 : 3 = 520 : 4 = 525 : 5 = 5
12 : 2 = 618 : 3 = 624 : 4 = 630 : 5 = 6
14 : 2 = 721 : 3 = 728 : 4 = 735 : 5 = 7
16 : 2 = 824 : 3 = 832 : 4 = 840 : 5 = 8
18 : 2 = 927 : 3 = 936 : 4 = 945 : 5 = 9
20 : 2 = 1030 : 3 = 1040 : 4 = 1050 : 5 = 10

BÀI TẬP THỰC HÀNH

I. Trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính hoặc tuân theo yêu thương cầu:

1. Số ngẫu nhiên a bao gồm bao nhiêu chữ số, hiểu được a với chữ số sản phẩm tối đa là sản phẩm nghìn?

A. Gồm 3 chữ số                         B. Gồm 4 chữ số                    C. Gồm 5 chữ số

2. Một hình tam giác với tía cạnh đều sở hữu phỏng lâu năm là 200cm. Chu vi hình tam giác bại liệt là:

A. 400cm                                 B. 6m                                      C. 60cm

3. Biểu thức: 10 x 5 + 10 với thành phẩm là bao nhiêu?

A. 60                                       B. 150                                               C. 70

4. x : 4 = 10, x là:

A. Số chia                                B. Thương                               C. Số bị chia

6 Hình nào là tiếp tục khoanh vô 1/3 số trái khoáy cam?

6. Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm: 4 x 5 < 4 x 4 + 4 x ……là:

A. 1                                         B. 2                                C. 0

7. Số trừ là từng nào hiểu được số bị trừ là 352 và hiệu là 338?

A. 14                                       B. 790                            C. 24

8. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380

A. 340                                     B. 1000                          C. 440

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số phù hợp vô vị trí trống:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

245 – 128 578 – 229

—————————————————

—————————————————

—————————————————

711 – 305                      546 – 437

—————————————————

—————————————————

—————————————————

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 435 + 360 + 565 + 140           b)* 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9

—————————————————

—————————————————

—————————————————

Bài 4: Nối nhì quy tắc tính ở sản phẩm bên trên và sản phẩm bên dưới với nằm trong thành phẩm với nhau:

Bài 5: Một quyển vở với 54 trang, căn vặn 6 quyển vở vì vậy với từng nào trang?

—————————————————

—————————————————

—————————————————

Xem thêm: bylaws là gì

Bài 6: Thử thách:

Tam giác ABC với chu vi là 58cm. Tổng phỏng lâu năm cạnh BC và AC là 3dm. Tính phỏng lâu năm cạnh AB của tam giác.

—————————————————

—————————————————

—————————————————

Bài 7: Toán vui: Hãy tìm hiểu đôi mắt kính với chứa chấp thành phẩm nhằm ghép với đôi mắt kính với chứa chấp quy tắc tính, tách rồi ghép trở thành một cái kính hoàn hảo.

Đáp án phiếu bài bác luyện Toán lớp 3 Cánh Diều – Tuần 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính hoặc tuân theo yêu thương cầu:

1. Số ngẫu nhiên a bao gồm bao nhiêu chữ số, hiểu được a với chữ số sản phẩm tối đa là sản phẩm nghìn?

A. Gồm 3 chữ số                         B. Gồm 4 chữ số                    C. Gồm 5 chữ số

2. Một hình tam giác với tía cạnh đều sở hữu phỏng lâu năm là 200cm. Chu vi hình tam giác bại liệt là:

A. 400cm                                 B. 6m                                      C. 60cm

3. Biểu thức: 10 x 5 + 10 với thành phẩm là bao nhiêu?

A. 60                                       B. 150                                               C. 70

4. x : 4 = 10, x là:

A. Số chia                                B. Thương                               C. Số bị chia

5. Hình nào là tiếp tục khoanh vô 1/3 số trái khoáy cam?

6. Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm: 4 x 5 < 4 x 4 + 4 x ……là:

A. 1                                         B. 2                                C. 0

7. Số trừ là từng nào hiểu được số bị trừ là 352 và hiệu là 338?

A. 14                                       B. 790                            C. 24

8. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380

A. 340                                     B. 1000                          C. 440

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số phù hợp vô vị trí trống:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

245 – 128 578 – 229      711 – 305       546 – 437

= 117           = 349           = 406       = 109

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 435 + 360 + 565 + 140

= (435 + 565) + ( 360 + 140)

= 1000 + 500

= 1500

b) 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9

= (1 + 9) + ( 2+ 8) + (3+ 7) + (4+ 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

Bài 4: Nối nhì quy tắc tính ở sản phẩm bên trên và sản phẩm bên dưới với nằm trong thành phẩm với nhau:

Bài 5: Một quyển vở với 54 trang, căn vặn 6 quyển vở vì vậy với từng nào trang?

Bài giải:

6 quyển vở vì vậy với số trang là:

54 x 6 = 324 (trang)

Đáp số: 324 trang

Bài 6: Thử thách:

Tam giác ABC với chu vi là 58cm. Tổng phỏng lâu năm cạnh BC và AC là 3dm. Tính phỏng lâu năm cạnh AB của tam giác.

Bài giải: Đổi 3 dm = 30 cm

Độ lâu năm cạnh AB là:

58 – 30 = 28 (cm)

Đáp số: 28 cm

Xem thêm: delegates là gì

Download phiếu bài bác luyện vào cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều với đáp án