bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

a. lÝ thuyẾt

me. cÁc cẤp ĐỘ tỔ chỨc cỦa thẾ giỚi sỐng

1. khái niệm

Bạn đang xem: bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thắc thắc thậc chặt chẽ:

phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Sơ đồ tổ chức của thế giới sống

các cấp tổ chức sống chính: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

2. tế bào

là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.

mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bco (tế > tế)</

ii. ĐẶc ĐiỂm chung cỦa cÁc cẤp tỔ chỨc sỐng

1. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

tổ chức sống cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội hƒ>

Sơ đồ tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2. hệ thống mở và tự điều chỉnh

hệ thống mở: sinh vật ở mọi tổ chức ều không ngừng trao ổi vật chất và năng lượng với môi trường → sinh vật không chộ cỉtá tá. p>

mọi cấp ộ tổ chức từ thấp ến cao ều cóc cơ chế tự điều chỉnh ể ảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng Trong hệ thống → hệ thống c c c c c ch.

3. thế giới sống liên tục tiến hóa

thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.

Xem thêm: tilted là gì

các sinh vật trên trái ất ều có ặc điểm chung do có chung nguồn gốc nhưng luôn tiến hóa theo nhiều hướng khác nhau → thế giới sàng vđàng vàng và.

b. trẢ lỜi cÂu hỎi sau sgk

câu 1 trang 9 sgk sinh học 10: thế giới sống được tổ chức như thế nào? nêu các cấp tổ chức cơ bản.

thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên sin mthi c. Ở mọi cấp tổ chức của thế giới sống, cấu trúc và chức năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh và không ngừng tiến hóa.

các cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống: tế bào →cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

câu 2 trang 9 sgk sinh học 10: Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? nêu một số ví dụ.

thế giới sống ược tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng ểể xây dựng tốn cức chố.

tổ chức sống cấp cao hơn không chỉc cóc ặc điểm của tổc chức sống cấp thấp hơn màn cònco những ặc tính nổi trội mà tổc cấp thấp hơng c Cng. những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. những đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống như: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, cảng, sinh…

ví dụ: từng tế bào thần kinh chỉcco khả năn dẫn truyền xung thần kinh, tập hợp của 1012 tế bào tho Cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho. được trí thông minh và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không thể có được.

câu 3 trang 9 sgk sinh học 10: nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người. Mọi cấp tổ chức sống ều cóc cơ chế tự điều chỉnh nhằm ảm bảo điều hòa, duy trì sự cân bằng ộng trong hệ thống, ểc sống crocc croc tồi v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> .

ví dụ 1: tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn tirôxin làm tăng cường chuyển hóa năng lượng, nhiệt độ cơ thể tăng, ngược lại tuyến giáp hoạt động kém, lượng hoocmôn tiết ra không đủ điều hòa thì chuyển hóa giảm, trẻ chậm lớn, trí não kém phát triển.

Ví dụ 2: NồNG ộ Các Chất Trong Cơ Thể Người Luôn Luôn ược duy trì ởc ộc ộ nhất ịnh, khi xảy ra mất cân bằng sẽ cc cơ cơ điều hòa ểểểg. nếu cơ thể không còn khả năng tự điều hòa sẽ phát sinh bệnh tật. vd: nếu cơ thể không điều chỉnh ược lượng ường trong máu, làm cho lượng ường tăng cao lâu ngày có thể dẫn ến bệnh tiờngu ư.

câu 4 trang 9 sgk sinh học 10: ccoc loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những ặc điểm chung là vì a) chúnng sốhng trong. /p>

b) chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) chúng đều có chung một tổ tien.

d) tất cả các điều nêu trên đều đúng.

xem thêm: trắc nghiệm sinh học 10

Xem thêm: environmentalist là gì