atmosphere là gì

/'ætməsfiə/

Chuyên ngành

Toán & tin

atmôtphe, khí quyển
standard atmosphere
(vật lý )đc. khí quyển tiêu xài chuẩn

Điện lạnh

môi ngôi trường (khí)
carbon dioxide atmosphere
môi ngôi trường khí cacbonic

Kỹ thuật cộng đồng

khí quyển

Giải mến VN: Đơn vị áp suất tương tự với 760mm thủy ngân.

Bạn đang xem: atmosphere là gì

atmosphere composition
thành phần khí quyển
basic reference atmosphere
khí quyển chuẩn chỉnh cơ bản
carbon dioxide atmosphere
khí quyển cacbonic
cold air atmosphere
khí quyển không gian lạnh
cold air atmosphere
không không khí lạnh của khí quyển
cold air atmosphere (coldchamber)
không không khí lạnh của khí quyển
dry atmosphere
khí quyển khô
efflux into atmosphere
sự bay ra bên ngoài khí quyển
explosive atmosphere
khí quyển dễ dàng nổ
external atmosphere
khí quyển mặt mũi ngoài
fine structure of the atmosphere
cấu trúc tinh ma thể của bầu khí quyển
free atmosphere
khí quyển tự động do
humid atmosphere
khí quyển ẩm
industrial atmosphere
khí quyển công nghiệp
inert atmosphere
khí quyển trơ
ionized atmosphere
khí quyển năng lượng điện ly hóa
ionized regions of the atmosphere
vùng năng lượng điện ly hóa của khí quyển
linear atmosphere
khí quyển tuyến tính
lower atmosphere
khí quyển tầng thấp
micro-atmosphere
vi khí quyển
middle atmosphere
tầng khí quyển ở giữa
moisture regain in the standard atmosphere
sự hít độ ẩm lại vô khí quyển tiêu xài chuẩn
Ocean, Atmosphere, Research and Investigation with Acoustic Techniques (CRPE, France) (OCARINA)
điều tra và phân tích hồ nước, khí quyển vị những nghệ thuật âm học tập (CRPE, Pháp)
oxygen atmosphere
khí quyển đựng nhiều oxy
pressure above the atmosphere
áp suất vượt lên vượt áp lực nặng nề khí quyển
reference atmosphere
khí quyển chuẩn
refractive index of the atmosphere
chỉ số khúc xạ của khí quyển
refractivity of the lower atmosphere
tính khúc xạ của tầng khí quyển thấp
rural atmosphere
khí quyển nông thôn
salt-laden atmosphere
khí quyển sũng muối
soil atmosphere concentration
nồng phỏng khu đất vô khí quyển
solar atmosphere
khí quyển mặt mũi trời
standard atmosphere
khí quyển thông thường
standard atmosphere
khí quyển tiêu xài chuẩn
stellar atmosphere
khí quyển của sao
stratified atmosphere
khí quyển phân tầng
Sub-millimetre-wave Observations of Processes in the Atmosphere Noteworthy for Ozone (SOPRANO)
quan sát những quy trình vô khí quyển vị sóng nhỏ rộng lớn milimet, vô cùng hữu ích so với tầng ôzôn
surrounding atmosphere
khí quyển xung quanh
terrestrial atmosphere
khí quyển ngược đất
top of the atmosphere
tầng cao của khí quyển
turbid atmosphere
khí quyển đục
upper atmosphere
khí quyển tầng cao
Upper Atmosphere Research satellite (UARS)
vệ tinh ma phân tích phía bên trên tầng khí quyển
urban atmosphere
khí quyển đô thị
không khí
air conditioned atmosphere
atmosphe điều tiết ko khí
air-conditioned atmosphere
bầu không gian nhân tạo
air-conditioned atmosphere
atmosphe điều tiết ko khí
artificial atmosphere
không khí nhân tạo
artificial atmosphere
atmosphe điều tiết ko khí
cold air atmosphere
khí quyển không gian lạnh
cold air atmosphere
không không khí lạnh của khí quyển
cold air atmosphere
atmosphe không gian lạnh
cold air atmosphere (coldchamber)
không không khí lạnh của khí quyển
cold air atmosphere (coldchamber)
atmosphe không gian lạnh
cold room atmosphere
không khí chống lạnh
cold-store atmosphere
không khí vô kho lạnh
cool atmosphere
không khí lạnh
cool atmosphere
không khí môi trường xung quanh lạnh
dry atmosphere
không khí khô
external atmosphere
không khí mặt mũi ngoài
furnace atmosphere
không khí vô lò
humid atmosphere
không khí ẩm
humid atmosphere
môi ngôi trường không gian ẩm
nitrogen atmosphere
không khí đựng nhiều nitơ
oxygen atmosphere
không khí nhiều oxy
quick-freezing atmosphere
không khí kết nhộn nhịp nhanh
standard atmosphere
bầu không gian tiêu xài chuẩn
môi trường
ambient atmosphere
atmosphe môi trường
ambient atmosphere
môi ngôi trường khí xung quanh
artificial atmosphere
môi ngôi trường khí nhân tạo
bath atmosphere
môi ngôi trường khí vô bể
carbon dioxide atmosphere
môi ngôi trường khí cacbonic
cool atmosphere
không khí môi trường xung quanh lạnh
explosive atmosphere
môi ngôi trường nổ
explosive atmosphere
môi ngôi trường dễ dàng nổ
explosive atmosphere
môi ngôi trường khiến cho nổ
explosive atmosphere
môi ngôi trường khí dễ dàng nổ
explosive gas atmosphere
môi ngôi trường khí nổ
external atmosphere
môi ngôi trường mặt mũi ngoài
faint atmosphere
môi ngôi trường khiến cho nhạt nhẽo (mỏ)
fiery atmosphere
môi ngôi trường dễ dàng cháy
furnace atmosphere
môi ngôi trường lò
humid atmosphere
môi ngôi trường không gian ẩm
industrial atmosphere
môi ngôi trường công nghiệp
inert atmosphere
môi ngôi trường những hóa học trơ
inert atmosphere
môi ngôi trường khí trơ
neutral atmosphere
môi ngôi trường trung tính
protective atmosphere
môi ngôi trường bảo vệ
quick-freezing atmosphere
môi ngôi trường kết nhộn nhịp nhanh
reducing atmosphere
môi ngôi trường khử
reference atmosphere
môi ngôi trường khí chuẩn
surrounding atmosphere
atmosphe môi trường
quyển khí

Địa chất

khí quyển, atmotfe (đơn vị)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
air , envelope , heavens , pressure , sky , substratosphere , troposphere , ambience , aura , background , character , climate , color , environment , feel , feeling , flavor , impression , local color , medium , mood , place , property , quality , scene , semblance , sense , space , spirit , surroundings , taste , tone , ambiance , smell , milieu , mise en sc

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: under way là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì