anyhow là gì

/'enihau/

Thông dụng

Cách viết lách không giống anyway

Bạn đang xem: anyhow là gì

Phó từ

Thế nào là cũng rất được, cơ hội nào thì cũng được
pay bu anyhow, but vì thế pay me
anh trả tôi thế nào là cũng rất được tuy nhiên cần trả tôi
Dầu sao chăng nữa, mặc dù thế nào là cút nữa
anyhow I must be off tomorrow
dù sao chăng nữa mai tôi cũng cần đi
Đại khái, qua quýt, tuỳ tiện, được chăng hoặc chớ; cẩu thả, lộn xộn, lung tung
to vì thế one's work anyhow
làm phiên phiến, thực hiện qua quýt loa
things are all anyhow
mọi việc đều lộn xộn
to feel anyhow
cảm thấy mức độ khoẻ bớt cút, cảm nhận thấy ốm
Kiểu gì
anyhows, this woman is able to tát say, sánh go figure
loại gì thì con cái mụ này cũng thưa được, bó tay

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverb
about , anyway , anyhows , any which way , around , at any rate , at random , haphazard , haphazardly , helter-skelter , however , in any case , in any respect , in any way , in either way , in one way or another , in whatever way , nevertheless , random , randomly , regardless , under any circumstances , whatever happens , willy-nilly

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì