alligator đọc là gì

alligator

Bạn đang xem: alligator đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈæl.ɪ.geɪ.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈæl.ə.geɪ.t̬ɚ/