aged là gì

Age và Aged là những kể từ xuất hiện nay khá phổ cập vô giờ đồng hồ Anh, tuy vậy ko nên người học tập nào thì cũng nắm vững được những cơ hội diễn tả với nhị kể từ này. Chẳng hạn như cụm kể từ “Trẻ em giới hạn tuổi kể từ 2-5” tiếp tục dịch lịch sự giờ đồng hồ Anh như vậy nào? Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục cung ứng cho những người học tập cách sử dụng và một số trong những cụm kể từ phổ cập cút với Age và Aged tất nhiên ví dụ và bài bác tập dượt áp dụng để giúp đỡ người học tập nắm rõ kỹ năng rộng lớn.

Bạn đang xem: aged là gì

Published on

cach dung age va aged vô tieng anh

Key takeaways

1. Một số cụm kể từ với danh kể từ age: At the age of, From the age of, At an early age, Under/ Over the age of, Of all ages, For one’s age, Come of age, Act your age.

2. Theo tự vị Oxford, động kể từ age Tức là “to become older” tức là trở thành già cả cút hoặc là “to make somebody/something look, feel or seem older” - làm cho ai bại liệt, vật gì bại liệt nhìn già cả cút. Cấu trúc sử dụng:

 • To age ( Già cút - nội động từ)

 • To age somebody (Làm mang đến ai bại liệt trở thành già)

 • To age something (Làm mang đến cái gì trở thành già)

3. Aged là tính kể từ, tuy vậy nó ko đứng trước danh kể từ nhưng mà đứng sau động kể từ to tướng be hoặc thẳng đứng sau danh kể từ. Cấu trúc: (Cụm) danh kể từ + aged + (from/between) + giới hạn tuổi.

Age là gì? Cách người sử dụng danh kể từ AGE

Cách trừng trị âm: /eɪdʒ/Audio icon

Định nghĩa: Tuổi.

Một số cụm kể từ phổ cập với AGE:

At the age of

Cách trừng trị âm: /æt ði eɪʤ ɒv/Audio icon

Nghĩa: Tại giới hạn tuổi nào là bại liệt, năm từng nào tuổi hạc.

Ví dụ: My best friend got married at the age of đôi mươi. (Bạn thân thích của tôi kết duyên năm đôi mươi tuổi)

At the age of thông thường người sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn.

From the age of

Cách trừng trị âm: /frɒm ði eɪʤ ɒv/Audio icon

Nghĩa: Từ giới hạn tuổi nào là, từ thời điểm năm từng nào tuổi hạc.

Ví dụ: I think children should start doing housework from the age of eight. (Tôi nghĩ về trẻ nhỏ nên chính thức thao tác làm việc căn nhà kể từ khi 8 tuổi)

At an early age

Cách trừng trị âm: /æt ən ˈɜːli eɪʤ/Audio icon

Nghĩa: Từ lúc còn nhỏ.

Ví dụ: My daughter started doing yoga at an early age. (Con gái của tôi chính thức tập dượt yoga kể từ lúc còn nhỏ)

Under/ Over the age of

Cách trừng trị âm: /ˈʌndə/ˈəʊvə ði eɪʤ ɒv/Audio icon

Nghĩa: Dưới/ Trên giới hạn tuổi nào là bại liệt.

Ví dụ: Women over the age of 40 are not suitable for this job. (Phụ phái đẹp bên trên 40 tuổi hạc thì ko phù phù hợp với việc làm này)

Of all ages

Cách trừng trị âm: /ɒv ɔːl ˈeɪʤɪz/Audio icon

Nghĩa: Tại toàn bộ từng giới hạn tuổi.

Ví dụ: People of all ages can use our product. (Mọi đứa ở từng khoảng tuổi đều hoàn toàn có thể dùng thành phầm của bọn chúng tôi)

For one’s age

Cách trừng trị âm: /fɔː wʌnz eɪʤ/Audio icon

Nghĩa: So với khoảng tuổi của người nào bại liệt.

Ví dụ: Being a ten-year-old girl, she is really wise for her age. (Là một cô bé nhỏ 10 tuổi hạc, cô ấy thực sự vô cùng khéo léo đối với tuổi hạc của mình)

Come of age

Cách trừng trị âm: /kʌm ɒv eɪʤ/Audio icon

Nghĩa: Đủ tuổi hạc pháp luật của một công dân trưởng thành và cứng cáp.

Ví dụ: I will inherit the money when I come of age. (Tôi tiếp tục quá kế tiếp số chi phí Lúc tôi đầy đủ tuổi)

Act your age

Cách trừng trị âm: /ækt jɔːr eɪʤ/Audio icon

Nghĩa: Cư xử, hành vi đích số tuổi hạc.

Ví dụ: Stop crying and act your age, please! (Thôi thực hiện ơn chớ khóc nữa, đối xử mang đến đích tuổi hạc cút nào)

image-alt

Cách người sử dụng động kể từ AGE

Theo tự vị Oxford, động kể từ age Tức là “to become older” tức là trở thành già cả cút hoặc là “to make somebody/something look, feel or seem older” - làm cho ai bại liệt, vật gì bại liệt nhìn già cả cút.

Cấu trúc sử dụng:

 • To age ( Già đi- nội động từ)

 • To age somebody (Làm mang đến ai bại liệt trở thành già)

 • To age something (Làm mang đến cái gì trở thành già)

  Xem thêm: aspiration là gì

Ví dụ:

 • My grandma gradually lost her memory as she aged. (Bà tôi dần dần mất mặt trí lưu giữ Lúc già cả đi)

 • Working outdoors has aged her. (Làm việc ngoài thiên nhiên khiến cho cô ấy nhìn già cả đi)

 • UV rays ages the skin. (Tia UV thực hiện domain authority lão hóa)

Xem thêm:

Cách người sử dụng tính kể từ AGED

Cách trừng trị âm: /eɪdʒd/Audio icon

Định nghĩa: Tại chừng tuổi

Aged là tính kể từ, tuy vậy nó ko đứng trước danh kể từ nhưng mà đứng sau động kể từ to tướng be hoặc thẳng đứng sau danh kể từ.

Cấu trúc: (Cụm) danh kể từ + aged + (from/between) + giới hạn tuổi.

Ví dụ:

 • In 2020, the number of people aged 70 years and older was 1 billion. (Năm 2020, số người kể từ 70 tuổi hạc trở lên trên là một trong những tỷ người)

 • The number of employees aged between 25 and 30 in my company accounted for 80%. (Số nhân viên cấp dưới kể từ 25 cho tới 30 vô công ty lớn tôi lắc 80%)

Ngoài rời khỏi tính kể từ aged còn Tức là già cả (đồng nghĩa với old).

Ví dụ: I need someone to tướng take care of my aged aunt. (Tôi cần thiết ai bại liệt bảo vệ người dì rộng lớn tuổi hạc của tôi)

Bài tập dượt vận dụng

Bài ghi chép vừa phải ra mắt cho tới người học tập cách sử dụng AGE và AGED vô giờ đồng hồ Anh, nhằm đánh giá coi người học tập đem tóm được kỹ năng truyền đạt vô nội dung bài viết này hay là không, bên dưới đấy là bài bác tập dượt vận dụng:

Bài tập: Dịch những câu tiếp sau đây lịch sự giờ đồng hồ Anh

 1. Làm ơn hãy đối xử đích tuổi hạc cút, chớ thực hiện như vậy nữa.

 2. Tôi sẽ tiến hành quy tắc lái con xe khá này Lúc tôi đầy đủ tuổi hạc.

 3. Không bôi kem kháng nắng nóng tiếp tục khiến cho domain authority bị thoái hóa.

 4. Anh ấy chính thức đi làm việc khi 15 tuổi hạc.

 5. Người kể từ 60 tuổi hạc trở lên trên hoàn toàn có thể cút xe cộ buýt không tính tiền vô chống.

Đáp án khêu gợi ý

 1. Please act your age, don't tự that again.

 2. I will be allowed to tướng drive this siêu xe when I come of age.

 3. Not wearing sunscreen will age the skin.

 4. He started working at the age of 15.

 5. People aged 60 and over can get không lấy phí travel on local buses.

Tổng kết

Thông qua loa nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người học tập vẫn thuần thục cách người sử dụng AGE và AGED, từ bại liệt nâng lên kỹ năng về kể từ vựng giờ đồng hồ Anh, áp dụng linh động trong những khi tiếp xúc nhằm diễn tả đích điều mình thích thưa và nâng du lịch số trong số bài bác thi đua giờ đồng hồ Anh.

Nguồn tham lam khảo

 • “Oxford Dictionary.”, Oxford University Press ©, 2022, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

 • “Cambridge Dictionary.”, Cambridge University Press ©, 2022, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/

  Xem thêm: out wide là gì