across the board là gì

Mời quý vị bám theo dõi bài học thành ngữ Words and Idioms 189. Quý vị cũng hoàn toàn có thể nghe dẫn giải cụ thể của Huyền Trang và Brandon Garner mang đến bài học kinh nghiệm này và chuyển vận xuống bạn dạng PDF ở trên đây.

Bạn đang xem: across the board là gì


ACID TEST

Từ acid Tức là hóa học axít. Acid test có nghĩa là một cuộc thử thách gay go để quyết định giá trị thực sự của một người hoặc một điều gì. Thành ngữ này xuất xứ từ giữa thập niên 1850 Lúc người Mỹ đổ xô cút đào mỏ vàng và phải dùng chất axít để thử coi những quặng kim loại mà họ tìm được có phải là vàng thật hay là không.

Một thanh niên nói về bà cô của anh là một người có tài nấu ăn tuyệt.

My aunt is a very talented cook. She can make my family happy with her tasty dishes. Well, she got to tát thinking about going into the catering business. I think she could be very successful. But first, she’ll need to tát find out if she’ll be able to tát please a bunch of guests she doesn’t know. That’s going to tát be the acid test.

(Cô tôi là một người nấu ăn tài tuyệt. Cô có thể làm gia đình tôi sung sướng vì những món tiêu hóa. Vì thế cô đang được nghĩ tới việc marketing cung ứng đồ ăn thức uống. Tôi mang đến rằng cô có thể thành công lớn. Tuy nhiên, trước hết cô phải coi liệu cô có thể làm thỏa lòng những người khách xa lạ biết hay là không. Đó sẽ là một thử thách gay go đối với cô.)

Talented là có tài và catering business là ngành marketing cung cấp thực phẩm mang đến những buổi lễ hội, họp mặt mày.

Các chính trị gia cũng thường gặp những thử thách gay go trong những khi tranh giành cử. Một phóng viên tường thuật về cuộc vận động của nghị viên Miller để dành sự đề cử của đảng bà vào chức vụ thị trưởng như sau:

Representative Miller has been talking about stopping immigrants from working in the đô thị. That view has clearly helped her gain the tư vấn of conservative voters. Yet, next week’s primary election will be her acid test. That’s when we’ll find out whether she can appeal to tát enough independent voters to tát become her party’s candidate for mayor.

(Nghị viên Miller vẫn nói về việc cấm di dân làm việc nhập thành phố. Quan điểm này rõ ràng đã giúp bà dành được sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới sẽ là thử thách gay go đối với bà. Đó là lúc chúng tao sẽ biết liệu bà có thể lôi cuốn đủ cử tri độc lập để trở thành ứng viên của đảng rời khỏi tranh giành cử chức thị trưởng hay là không.)

Immigrant là di dân, conservative là bảo thủ và to appeal là kêu gọi, lôi cuốn.

ACROSS THE BOARD

Xem thêm: swim nghĩa là gì

Across the board có một từ mới là board nghĩa là tấm bảng. Across the board có nghĩa là toàn bộ, toàn diện, bên trên mọi lĩnh vực. Thành ngữ này xuất xứ từ giới đua ngựa, Lúc người tao muốn thắng bằng cách đánh cược một con cái ngựa về cả hạng nhất, nhì và phụ thân bên trên tấm bảng ghi các cuộc đua và tỷ lệ tiền cược.

Một thầy giáo tỏ vẻ thỏa lòng về sự tiến bộ của một cô học trò thương hiệu Julie. Ông nói:

Last semester, I encouraged Julie to tát work harder in order to tát get better grades. She certainly took my advice. She just showed bủ her report thẻ and she’s made dramatic improvement. Not just in one or two classes, but across the board. Amazingly, she’s made progress in every subject.

(Học kỳ trước, tôi khuyến khích em Julie học hành chăm chỉ rộng lớn để được điểm khá rộng lớn. Rõ ràng là em nghe lời tôi. Em vừa mang đến tôi coi bảng điểm và em đã tiến bộ cỗ vượt lên bậc. Không những chỉ nhập một hoặc nhì lớp mà nhập tất cả mọi lớp. Điều đáng ngạc nhiên là em có được tiến bộ nhập mọi môn học.)

Amazing là đáng ngạc nhiên và subject là môn học.

Trong thí dụ tại đây một công ty lớn có lý bởi chính đáng để ăn mừng. Nếu quý vị làm việc ở đó, vững quý vị sẽ ko phàn nàn phiền, như một nhân viên cấp dưới mang đến biết chi tiết:

Since it was the employees in our department that saved the company ví much money, we assumed that we were the only ones getting salary increases. Not true. The director approved them across the board. He believes all the divisions should be rewarded for our recent success.

(Vì các nhân viên cấp dưới nhập ban chúng tôi đã tiết kiệm được cho doanh nghiệp rất nhiều tiền nên chúng tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ là những người duy nhất được tăng bổng. Thật rời khỏi ko phải vậy. Ông giám đốc đã chấp thuận tăng bổng mang đến tất cả mọi người. Ông tin yêu rằng mọi chống ban nên được thưởng nhờ sự thành công vừa rồi của chúng tôi.)

To assume là mang đến điều gì là đúng, bịa đặt fake thiết và to reward là thưởng công.

Xem thêm: every single day là gì